Aktuality

Aktuální informace ředitelky školy k 30. 11. 2020.

-------------------------------------------------------------------

Mateřská škola Čejč vyhlašuje otevření online výtvarné galerie STROMY SE CHYSTAJÍ SPÁT. Bližší informace na plakátku.

---------------------------------------------------------------------------

Hygienická a epidemiologická opatření v ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021

Opatření ZŠ

Opatření MŠ.


Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. 

Děkujeme za pochopení!


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT I. PROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.