Aktuality

Vážení rodiče předškoláků,

zveme Vás na SCHŮZKU RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ, která se uskuteční 24. 6. 2021 v 16:00 v budově základní školy v učebně 3. třídy.

Těší se na Vás vedení školy a Mgr. Marie Janošková

-----------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace pro rodiče a cizí strávníky 

Vzhledem k přechodu na nový systém evidence strávníků je nutné bezpodmínečně dodržovat termíny odhlášení stravy, a to u všech strávníků bez výjimky. 

Stravu je nutné odhlásit nejpozději den předem telefonicky formou hovoru či sms na tel. čísle +420 797 971 186 nebo e-mailem (jidelna@zscejc.cz), a to do 12:00 hodin.  Jiná forma odhlášení není možná! 

Pokud se strávník z odběru neodhlásí včas, je strava automaticky započítána do stavu objednaných obědů (ranních svačin) na daný den a strávník je povinen tuto stravu uhradit. 

V první den nemoci dítěte lze v době od 11:00 do 11:30 odebrat stravu do vlastních jídlonosičů. 

----------------------------------------------------------------------------

Školní jídelna oznamuje, že od 1. 7. do 31. 8. nebude z technických důvodů (stavební rekonstrukce) vařit pro cizí strávníky. 

Děkujeme za pochopení.

----------------------------------------------------------------------------

Plánované akce v MATEŘSKÉ ŠKOLE

ZDE

----------------------------------------------------------------------------

Vyhodnocení fotografické soutěže "POSLOVÉ JARA"

Na prvních místech se umístili fotografové:

Klára Vízdalová (2. třída)

Libor Varmuža (3. třída)

Adéla Richterová (4. třída)

Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

-----------------------------------------------------------------------------

Plánované akce ZŠ

24. 6. - VČELY - projektový den 1. ročníku 

-----------------------------------------------------------------------------

Informace k testování pomocí RT - PCR testů pro žáky ZŠ: ZDE

-----------------------------------------------------------------------------

Plánovaný prázdninový provoz v MŠ:

Od 1. 7. do 15. 8. 2021, provozní doba od 6:30 do 16:00.


Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. 

Děkujeme za pochopení!


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT IPROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete ZDE.