Aktuality

Plánované akce ZŠ

23. 9. - etické dílny pro 4. ročník

24. 9. - etické dílny pro 5. ročník

27. 9. - ředitelské volno pro žáky

29. 9. - Český den proti rakovině - prodej kytiček v ZŠ (20 Kč za kytičku)

30. 9. - třídní schůzky s volbou zástupce rodičů do šk. rady

8. 10. - projekt. den Žonglérské dílny

20. - 21. 10. - sběr papíru

27. - 29. 10. - podzimní prázdniny

----------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

dovolte mi Vám oznámit, že dne 30. září 2021 v době od 17:30 do 19:00 budou v přízemí základní školy probíhat volby do Školské rady. V řádném termínu se do voleb přihlásili tito kandidáti: Ing. Radka Rozkydalová, p. Petr Hanák a Ing. Michal Herůfek. Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň polovina oprávněných osob. Tímto Vás proto žádám o Vaši hojnou účast! V tento den budou také v době od 17:30 do 19:00 probíhat individuální (třídní) konzultace s rodiči.

 

Mgr. Kateřina Malíková, ředitelka školy

----------------------------------------------------------------------------

Oznámení o vyhlášení doplňujících voleb člena Školské rady

ZDE

----------------------------------------------------------------------------

KROUŽKY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Kroužky budou probíhat od října.

SPORTÍK (DDM Ždánice) - ČT 14:00 - 14:45

KERAMIKA (DDM Ždánice) - ČT 15:00 - 15:45

KLUB LOGICKÝCH A DESKOVÝCH HER (ZŠ Čejč) - den bude upřesněn dle zájmu

BADATELSKÝ KLUB (ZŠ Čejč) - den bude upřesněn dle zájmu

KREATIVNÍ DÍLNA (ZŠ Čejč) - den bude upřesněn dle zájmu

Děti čekající na kroužek budou dobu mezi obědem a kroužkem trávit v družině.

ZÁJEM O KROUŽKY SDĚLTE PROSÍM OBRATEM SVÉMU TŘÍDNÍMU UČITELI.

----------------------------------------------------------------------------

Screeningového testování dětí a žáků PCR testy bylo spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.

----------------------------------------------------------------------------

Seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy na nový školní rok najdete ZDE.

----------------------------------------------------------------------------

Školní jídelna ZŠ a MŠ Čejč vyzývá cizí strávníky, kteří v minulém školním roce odebírali obědy, aby potvrdili svůj zájem o odběr stravy od září nejpozději do pondělí 30. 8. na tel. 797 971 186. Výběr plateb v hotovosti bude probíhat v úterý od 8:00 do 11:00 hod a od 13:00 do 14:00 u vedoucí stravování v kanceláři MŠ.

Případní další zájemci mohou nahlásit svůj zájem o odběr stravy ze školní jídelny v pondělí 30. 8. na tel. čísle: 721 412 132.

----------------------------------------------------------------------------

Informace k testování pomocí RT - PCR testů pro žáky ZŠ: ZDE 


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT IPROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete ZDE.   

Screeningového testování dětí a žáků PCR testy bylo spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.