Aktuality

Základní škola Čejč zve rodiče dětí, které budou od 1. září 2020 navštěvovat 1. třídu, na INFORMATIVNÍ SCHŮZKU. Schůzka se bude konat ve čtvrtek 25. června od 17:00

Těšíme se na společné setkání!

Slavnostní ukončení školního roku a výdej vysvědčení proběhne v základní škole 30. června v 8:00.


Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru kvalifikovaného učitele/učitelku pro 1. stupeň základní školy, úvazek 1,00, předpokládaný nástup 9/2020.


PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

Ve středu 17. června se předškolní děti těšily na návštěvu základní školy. Celé dopoledne se v mateřské škole ozývalo: "Kdy už půjdeme do školy? Já se tak těším!" Po obědě jsme se tam tedy vydali. Paní učitelka, která přivítá naše děti 1. září v 1. třídě, si pro ně připravila "malý zápis", který děti nemohly v dubnu prožít spolu s rodiči kvůli uzavření školy. 

Paní učitelka budoucí žáčky provedla prostorami školy a seznámila je se třídou, ve které se budou učit. Děti si vyzkoušely, jak se sedí v lavicích, třídily obrázky, počítaly a poznávaly písmena, rytmizovaly slova, rozlišovaly hlásky, hledaly geometrické tvary, trénovaly paměť a společnou práci, zamýšlely se nad tím, které pomůcky budou či nebudou ve škole potřebovat. Nakonec se seznámily s kocourem Samem, který je bude provázet 1. třídou, a s pomocí básničky se jej naučily kreslit.

Všechny děti si radostnou a pohodovou atmosféru školy užily, úkoly zvládly a plnily je s nadšením. Odměnou jim byla pochvala paní učitelky, pamětní list na zápis a odznáček "Prvňáček". 

Hana Kolaříková, učitelka MŠ Čejč


PROVOZ ŠD A MŠ V DOBĚ PRÁZDNIN

Mateřská škola Čejč

1. 7. - 23. 8. v provozu, 24. 8. - 31. 8. provoz bude přerušen 

Školní družina při ZŠ Čejč:

1. 7. - 31. 7. v provozu, 1. 8. - 31. 8. provoz bude přerušen


 Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. Ne všechny informace, které se na našich stránkách momentálně dočtete, jsou v této chvíli aktuální (např. rozvrhy). Aktuálními zůstávají pouze AKTUALITY.

Děkujeme za pochopení! 


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT I. PROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.