Aktuality

Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru kvalifikovaného učitele/učitelku pro 1. stupeň základní školy, úvazek 1,00, předpokládaný nástup  9/2020.


Dodatek ke školnímu řádu (HODNOCENÍ) k nahlédnutí ZDE.


Děkujeme všem rodičům za letničky, skalničky a kameny, které už našly své místo na zahradě a při vstupu do naší mateřské školy. Teď už je na dětech, aby je zavlažovaly, kypřily a plevelu nedaly šanci tu krásu zadusit. A když si k tomu zazpíváme naši písničku "Všechno kolem voní, kvete, je tak krásně na tom světě...", tak máme dvojnásobnou radost.


Těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv mateřské školy v Čejči


PROVOZ MŠ a ŠD V DOBĚ PRÁZDNIN 

Mateřská škola Čejč

1. 7. - 23. 8. v provozu, 24. 8. - 31. 8. provoz bude přerušen 

Školní družina při ZŠ Čejč:

1. 7. - 31. 7. v provozu, 1. 8. - 31. 8. provoz bude přerušen


Nárok na ošetřovné mají všichni rodiče dětí ve věku 3 - 13 let (tzn. 3,01 - 12,99) po celou dobu zavření základní i mateřské školy. Bližší informace u ředitelky školy.

Žádost lze uplatnit na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).


Vaření pro cizí strávníky probíhá pouze v kuchyni MŠ. 

Senioři, kteří mají zájem v době karantény o odebírání oběda i s rozvozem (cena 70,- za oběd), případně o obstarání nákupů, ať telefonicky kontaktují p. Janu Bízovou tel. číslo 606 671 607.


 Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. Ne všechny informace, které se na našich stránkách momentálně dočtete, jsou v této chvíli aktuální (např. rozvrhy). Aktuálními zůstávají pouze AKTUALITY.

Děkujeme za pochopení! 


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT I. PROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.