Aktuality

Informace kprovozu od 12. 4. 2021 

Základní škola: 

Od 12. 4. 2021 dochází k obnovení prezenční výuky pro všechny žáky naší školy. Výuka bude každodenní, bez rotací. 

Bližší organizační pokyny najdete ZDE. 

Instruktážní video k testování ZDE.

Případné dotazy budou zodpovězeny na krátké informační schůzce, které se můžete zúčastnit 9. 4. v 16:30 přes MS Teams. 

Mateřská škola: 

Od 12. 4. 2021 se obnovuje provoz mateřské školy pro děti plnící povinnou předškolní docházku.  

MŠ můžou rovněž navštěvovat děti, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky zdravotnictví, školství, sociálních služeb, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.  Jste-li zákonným zástupcem, kterého se to týká, a máte-li zájem o docházku dítěte do MŠ od 12. 4. 2021, oznamte tuto skutečnost telefonicky v MŠ. 

Bližší organizační pokyny najdete ZDE. 

Školní jídelna: 

Všem žákům základní školy, kteří odebírají stravu, a dětem, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, bude automaticky strava od 12. 4. přihlášena. Pokud nebudou žáci stravu odebírat, je nutné ji předem odhlásit u vedoucí ŠJ. 

Školní družina: 

ŠD bude od 12. 4. 2021 v provozu pouze pro žáky 1. – 3. roč. a žáky čekající na autobus. Důvodem je zachování homogenity jednotlivých tříd. 

Ranní družina 6:45 – 7:45 

Odpolední družina 11:30 – 15:30 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prázdninový provoz školní družiny v měsíci červenci a organizace Vzdělávacích dnů

Školní družina bude v provozu v případě, že se závazně přihlásí dostatečný počet žáků.

Vzdělávací dny budeme opět realizovat, pokud bude zveřejněna výzva z MŠMT. Žádáme proto rodiče o vyplnění dotazníku, který jim byl odeslán do e-mailových schránek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy

Informace

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Pro rozvedené rodiče

-----------------------------------------------------------------------------

Informace k zápisu do mateřské školy

Informace

Žádost o přijetí 

Čestné prohlášení o očkování

Pro rozvedené rodiče

-----------------------------------------------------------------------------

Plánovaný prázdninový provoz v MŠ:
Od 1. 7. do 15. 8. 2021, provozní doba od 6:30 do 16:00.


Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. 

Děkujeme za pochopení!


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT IPROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete ZDE.