Aktuality

Stejně jako každý rok proběhl na naší škole i letos Přípravný kurz pro budoucí žáky 1. třídy.  Cílem setkání bylo usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní, seznámení se s prostředím školy i s paní učitelkou. V celkem 10 lekcích si děti hravou formou procvičovaly jemnou a hrubou motoriku, grafomotorické dovednosti, zrakové a sluchové vnímání. V závěru kurzu se přišly děti podívat do vyučování letošních prvňáčků. Děti tak měly možnost zjistit, co se už jejich starší kamarádi v první třídě naučili, a také si zkusily některé úkoly. Poznávaly písmenka, poslechly si pohádku, zkoušely jednoduché počty. V závěru dostaly od dětí z první třídy přáníčko, které si mohly ještě dozdobit jednoduchými uvolňovacími cviky. Předškoláčkům se ve škole moc líbilo, tak ať jim to nadšení vydrží co nejdéle a ve škole mají jen samé úspěchy.

-----------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace pro rodiče a cizí strávníky 

Vzhledem k přechodu na nový systém evidence strávníků je nutné bezpodmínečně dodržovat termíny odhlášení stravy, a to u všech strávníků bez výjimky. 

Stravu je nutné odhlásit nejpozději den předem telefonicky formou hovoru či sms na tel. čísle +420 797 971 186 nebo e-mailem (jidelna@zscejc.cz), a to do 12:00 hodin.  Jiná forma odhlášení není možná! 

Pokud se strávník z odběru neodhlásí včas, je strava automaticky započítána do stavu objednaných obědů (ranních svačin) na daný den a strávník je povinen tuto stravu uhradit. 

V první den nemoci dítěte lze v době od 11:00 do 11:30 odebrat stravu do vlastních jídlonosičů. 

----------------------------------------------------------------------------

Školní jídelna oznamuje, že od 1. 7. do 31. 8. nebude z technických důvodů (stavební rekonstrukce) vařit pro cizí strávníky. 

Děkujeme za pochopení.

-----------------------------------------------------------------------------

Informace k testování pomocí RT - PCR testů pro žáky ZŠ: ZDE

-----------------------------------------------------------------------------

Plánovaný prázdninový provoz v MŠ:

Od 1. 7. do 15. 8. 2021, provozní doba od 6:30 do 16:00.


Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. 

Děkujeme za pochopení!


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT IPROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete ZDE.