Aktuality

Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí proběhne v pondělí 31. ledna v 8:00. Vyučování ten den končí v 8:45. Žáci poté odejdou do školní družiny nebo domů. Od 9:00 do 15:00 bude probíhat vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Provoz školní jídelny a školní družiny zůstane nepřerušen.

----------------------------------------------------------------------------

Preventivní testování leden 2022

Testování PCR testy 

Probíhá 1x týdně, vždy v pondělí.

S ohledem na značnou infekčnost varianty omikron se v případě pondělního testování PCR testy důrazně doporučuje užívat ochranu nosu a úst (i při samotné výuce) až do zjištění výsledků testů všech osob zdržujících se ve společném prostoru (třída, kancelář, sborovna).

 

Testování Ag testy 

Od 3. 1. do  16. 1. 2022 probíhá 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek. Od 17. 1. 2022 probíhá 1x týdně, vždy pondělí.

 

Pokud žák v době testování chybí, otestuje se po návratu do školy Ag testem.

Testují se všichni žáci i zaměstnanci. I ti, kteří jsou očkovaní, popř. prodělali onemocnění Covid-19.

V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová opatření jako doposud (nošení roušky po celou dobu pobytu ve škole apod.).

Rodiče mají nově povinnost nahlásit škole covid-pozitivní dítě, pakliže se jeho pozitivita zjistí mimo školní testování.

Více informací pro rodiče ZDE.

----------------------------------------------------------------------------

Obědy pro žáky v karanténě

Žák v karanténě má nárok na dotovaný oběd po celou dobu karantény. Rodiče si obědy mohou vyzvedávat do jídlonosičů.

----------------------------------------------------------------------------

Plánované akce ZŠ

7., 14., 21., 28. 1. - plavecký výcvik 2. - 5. ročníku

31. 1. - pololetní vysvědčení

4. 2. pololetní prázdniny pro žáky

----------------------------------------------------------------------------

Screeningového testování dětí a žáků PCR testy bylo spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.

----------------------------------------------------------------------------

Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT IPROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete ZDE.   

Screeningového testování dětí a žáků PCR testy bylo spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.