Aktuality

Dle nařízení Vlády ČR je od 1. 3. 2021 uzavřen provoz mateřské školy. Povinná předškolní docházka dětí bude řešena pomocí distančního vzdělávání.

Všichni žáci 1. - 5. roč. základní školy budou od 1. 3. 2021 vyučováni opět distančně. Zájemci o zapůjčení notebooků, ať se obrátí na třídní učitelky, se kterými bude řešena volná kapacita technického vybavení školy. Aktuální rozvrh školy bude zveřejněn ZDE 28. 2. v odpoledních hodinách.

Od 1. 3. 2021 je také uzavřen provoz školní družiny. V případě obnovení provozu školní družiny a zájmu ze strany rodičů bude provoz školní družiny i v průběhu letních prázdnin.

Všem dětem i žákům bude od 1. 3. 2021 automaticky odhlášena strava ve školní jídelně. Žáci základní školy, kteří mají zájem o odebírání stravy od 1. 3. 2021, ať se nahlásí u vedoucí ŠJ. Děti z mateřské školy nárok na odebírání stravy za zvýhodněnou cenu nemají.

Vaření pro cizí strávníky bude za zpřísnění hygienických opatření probíhat pouze v mateřské škole.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola oznamuje otevření online výtvarné galerie.

Přijďte nahlédnout!

Bližší informace ZDE.

---------------------------------------------------------------------------

Hygienická a epidemiologická opatření v ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021

Opatření ZŠ

Opatření MŠ.


Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. 

Děkujeme za pochopení!


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT I. PROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.