Aktuality

 

Vážení rodiče,

předseda školské rady Ing. Robert Stávek zřídil e-mailovou adresu robertstavek@post.cz pro Vaše podněty, stížnosti, připomínky i ocenění týkající se školy. Školská rada se bude zabývat pouze podepsanými podněty. Na stránkách školy bude zřízena záložka Školská rada, v které si můžete přečíst zápisy a informace ze školské rady.

 

                                      Předseda školské rady Ing. Robert Stávek


Informace o vyrovnání přeplatků ve školní jídelně.

 


Fotografování dětí se bude konat  v pondělí 16.5. od 8.00 hod.

MŠ se bude fotit v úterý 17.5. od 8.00 hod.


V úterý 24.5.  v 9.30 hod přijede do MŠ divadlo "Z pytlíčku" s pohádkou "O drakovi".

 


 MŠ pojede v pondělí 30.5. na výlet do zámku v Buchlovicích, kde se potěší pohádkou s krátkou prohlídkou zámku.

 


Sběr papíru.

V úterý 26.5.2016 proběhl ve škole sběr papíru. Celkem se sebralo 3140 kg papíru a škola dostala 4710,- Kč. Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili. Peníze použijeme na  akce pro děti.


Informace o nových služebních tel. číslech:

Mgr. Bc. Václav Princlík - ředitel ZŠ a MŠ Čejč: 797 971 184
Marie Vaněčková - vedoucí učitelka MŠ: 797 971 185
Lenka Švehlová - ved. stravování: 797 971 186


Informace pro strávníky

Platí se stravné na měsíc listopad. Stravné můžete uhradit denně v hotovosti u vedoucí školní jídelny p. Švehlové nebo převodem na účet č. 1446328339/0800

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení se týká také školních jídelen. ŠJ je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník ohlídat sám. U každého pokrmu na JL bude uvedeno v závorce číslo alergenu. Jídelna má funkci pouze informační tak jako každý výrobce potravin. Seznam alergenů (14) bude vyvěšen u JL.


Záznamové archy výukových materiálů projektu EU - Peníze školám naleznete v sekci Základní škola/Dokumenty. Jednotlivé vyukové materiály jsou k vyzvednutí a zapůjčení u ředitele základní školy.