Aktuality

PLÁNOVANÉ AKCE ZŠ 

17. - 21. 2. jarní prázdniny   

25. 2. rodilý mluvčí v AJ  ve 3. - 5. ročníku

9. 4. velikonoční prázdniny

15. 4. zápis do 1. třídy

21. 4. třídní schůzky

30. 4. ředitelské volno 


PLÁNOVANÉ AKCE MŠ

5. 2. - 22. 4. každou středu kurz SNADNO DO ŠKOLY pro předškoláky

26. 2. divadlo Letem světem s malým ptačím kabaretem

11. 3. divadlo O ježibabičce z perníkové chaloupky

březen - beseda v knihovně s paní knihovnicí

6. 4. velikonoční tvoření + Vejce ťuk, kuře hup - povídání o mláďátkách s p. Duhajským

27. 4. divadlo Ham, ham, neb velký hlad mám

28. 4. finálové kolo pěvec. soutěže Věneček z rozmarýnu F. Mikuleckého (14:30, DK Hodonín)

10. 5. vystoupení k Svátku matek (15:00, Sokolovna Čejč)

12. 5. zápis do MŠ od 8:30 do 12:00

1. 6. Den dětí se soutěžemi a opékáním špekáčků

15. 6. Lednice - výlet s pohádkou Princ Bajaja

16. 6. pasování předškoláků na školáky s Klotyldou a Matyldou


NÁVŠTĚVA SONNENTORU

V rámci pravidelných úterních přírodovědných vycházek navštívila 11. února školní družina firmu Sonnentor v Čejkovicích. Děti se dověděly zajímavé informace o pěstování bylin a výrobě čajů. Na konci exkurze dostaly malé dárečky, aby mohly ochutnat voňavé čajíky.


NOČNÍ TITANIC

Noc z 30. na 31. ledna strávili žáci 4. a 5. ročníku ve škole, aby se dověděli o detailech potopení Titanicu a na vlastní kůži si je částečně zažili. Naší průvodkyní byla paní Dana Šimková, pro kterou se téma Titaniku stalo celoživotní vášní. Poskytla nám informace o stavbě lodi, plánech, rozdělení lodi na třídy podle bohatství, o posádce a významných cestujících.

Začali jsme slavnostní hostinou, poté následovala beseda o stavění lodi, technických detailech a historických souvislostech. Každému byl podle data narození přiřazen a představen skutečný cestující na Titanicu. Tak jsme se v jednom okamžiku proměnili v topiče, stewardy, komorníky, maminky s dítětem, kněze i nejbohatší muže světa. Žáci i učitelky představující skutečné osoby zhlédli spoustu fotografií a ukázky z filmů, naučili se jednoduchý tanec, který se tančil na lodi, zkusili vyběhnout 7 pater z podpalubí na horní palubu, utopili se s Titanicem, nebo (pokud měli štěstí) se zachránili na člunech. Po poslechu skladby Blíž k tobě, Bože můj nastalo ve třídě ticho. Všichni jsme si uvědomili hrůzu oné dubnové noci a byli jsme rádi, že se účastníme pouze rekonstrukce události.

Po skončení programu jsme se uložili do spacáků a přespali ve škole. Věříme, že si děti netradiční interaktivní program ve škole užily a stane se pro ně nezapomenutelným zážitkem.

Následující týden se vyučující s dětmi k tématu vraceli a pracovali s ním v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a čtení. 


Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. Ne všechny informace, které se na našich stránkách momentálně dočtete, jsou v této chvíli aktuální (např. rozvrhy). Aktuálními zůstávají pouze AKTUALITY.

Děkujeme za pochopení! 


Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru na úvazek 0,2 kvalifikovaného učitele/učitelku pro 1. stupeň základní školy a na úvazek 0,3 kvalifikovaného vychovatele/vychovatelku do školní družiny. Nástup možný ihned.


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT I. PROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.