Aktuality

Třídní schůzky se budou konat v následujících termínech:

1. třída - 20. 1. individ. osobní konzultace 13:00 - 17:00

2. třída - 18. 1. individ. osobní konzultace 14:00 - 17:00

3. třída - 21. 1. společná online schůzka 16:00 - 16:30, od 16:30 individ. online konzultace

4. třída - 19. 1. společná online schůzka 16:00 - 16:30, od 16:30 individ. online konzultace

5. třída - 19. 1. individ. online konzultace 16:00 - 18:00 a 20. 1. individ. online konzultace 14:30 - 17:30

----------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí Vlády ČR zůstává provoz škol v období od 11. do 22.1. 2021 ve stejném režimu jako první lednový týden, tzn. 1. - 2. ročník prezenční výuka, 3. - 5. ročník distanční výuka s možností osobních konzultací.

Tato situace nás rozhodně netěší, přesto se snažíme, aby si žáci plnící distanční výuku plnohodnotně osvojili učivo. Určitě jste si všimli, že byl navýšen počet online hodin a individuálních konzultací. Online probíhá také doučování a pedagogická intervence. Není to snaha o přetěžování žáků, ale o co nejefektivnější využití současných možností.

Pro bezproblémové zapojení všech žáků do výuky nadále nabízíme zapůjčení školních notebooků, sluchátek či možnosti zajištění SIM karty zdarma s datovým tarifem. Navíc mají všichni žáci naší školy od ledna 2021 možnost zdarma si nainstalovat na své počítače či tablety produkty MS Office s platnou roční licencí a pravidelnými aktualizacemi.

Dále Vás upozorňuji na možnost odebírání stravy za dotovanou cenu pro žáky plnící distanční výuku.

V týdnu od 15. do 22. 1. proběhnou rodičovské schůzky a individuální konzultace - osobně nebo online. Bližší informace Vám sdělí jednotliví třídní učitelé.

Tuto situaci zažíváme již po několikáté, věřme tedy, že i tentokrát toto nelehké období společně zvládneme.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se na nás neváhejte obrátit. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Ať už bude pozitivní či negativní.

 

Mgr. Kateřina Malíková

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k organizaci výuky od 4. 1. 2021. ZDE

Rozvrh hodin pro prezenční výuku 1. a 2. ročníku a distanční výuku 3. - 5. ročníku. ZDE

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva Ekocentra Lipka

Ve středu 16. 12. 2020 se po dlouhém odkládání podařilo žákům 4. a 5. ročníku navštívit ekologické výukové programy školského zařízení Lipka v Brně.

Čtvrťáci se zúčastnili programu Zabalené Vánoce. V úvodu se společně pobavili o českých vánočních zvycích a tradicích. Během dopoledne se dověděli, jak lze ekologicky balit dárky. Každý z nich si vyzkoušel vyřezat vánoční ozdobu ze dřeva a umotat stáčenou svíci z voňavého včelího vosku. Společně upekli slunovratové sluníčko a ze stejného těsta si každý připravil tradiční vánočku.

Pro páťáky byl v tento den připraven neméně zajímavý program s názvem Vlněná dílna. Nejprve je čekalo teoretické seznámení s různými plemeny ovcí. Zajímavé bylo zjištění, že některé chované ovce jsou vhodné na vlnu, jiné na maso a další na mléko. Společně jsme zhlédli krátké ukázky stříhání ovcí strojkem i ručního stříhání nůžkami. Žáci si prakticky vyzkoušeli zpracování ovčího rouna – praní, česání, spřádání, tkaní a filcování. Vyslechli jsme si povídání o barvení ovčího rouna, a to jak přírodní, tak chemickou cestou. Vyzkoušeli jsme si techniku suchého či mokrého filcování. Zážitek dětí z návštěvy byl tak umocněn vlastnoručně vyrobeným výrobkem. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kouzlo digitální fotografie

Dne 30. 11. 2020 navštívil 5. třídu v rámci projektu Kouzlo digitální fotografie pan Antonín Damborský. Žáky seznámil se zásadami práce s digitální fotografií, úpravou velikosti, s efekty při úpravách fotek a naučil je, jak najít to správné světlo.  Získané poznatky mohly děti následně zužitkovat ve vyhlášené soutěži o nejlepší fotografii. Z velkého množství zaslaných snímků bylo velmi těžké vybrat vítěze. Těmi se nakonec stali: na 3. místě Matyáš Opluštil, na 2. místě Tobiáš Jung a na 1. místě Sofie Dostálová. Vítězům gratulujeme!  

Všechny zaslané fotografie byly velmi pěkné. V naší fotogalerii si je můžete prohlédnout.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Advent a Vánoce v 1. třídě

Celý advent byla atmosféra v 1. třídě plná radostného očekávání, těšení a tvoření. Začalo to adventním kalendářem, díky kterému jsme se postupně seznamovali s různými povoláními, pomáhali jim v jejich práci a pečlivě plnili úkoly zadané architektem, matematikem, uklízečkou, ornitologem, básníkem, švadlenou, hasičem, pošťákem, policistou a mnohými dalšími. Vánoční atmosféru jsme si poslední dva dny přiblížili návštěvou online divadla. Do školy jsme přišli svátečně oblečení, připomněli si pravidla chování v divadle a pak už si užívali pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký divadla Radost. Když jsme nemohli do divadla, přišlo divadlo k nám do třídy. V pátek jsme si poslechli vyprávění o narození Ježíška, vyzkoušeli některé vánoční zvyky, zahráli vánoční hry a vymalovali mega omalovánku stromečku. A protože jsme byli hodní, našli jsme pod stromečkem i nějaké dárky. Poslední dny tohoto roku jsme si společně moc hezky užili. 

_____________________________________________________

Mateřská škola oznamuje otevření online výtvarné galerie.

Přijďte nahlédnout!

Bližší informace ZDE.

---------------------------------------------------------------------------

Hygienická a epidemiologická opatření v ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021

Opatření ZŠ

Opatření MŠ.


Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. 

Děkujeme za pochopení!


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT I. PROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde. 

Kouzlo digitální fotografie

 

Návštěva Ekocentra Lipka

 

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí Vlády ČR zůstává provoz škol v období od 11. do 22.1. 2021 ve stejném režimu jako tento týden, tzn. 1. - 2. ročník prezenční výuka, 3. - 5. ročník distanční výuka s možností osobních konzultací.