Aktuality

Se souhlasem zřizovatele školy bude přerušen provoz v mateřské škole od 8. 8. 2022 do 31. 8. 2022 včetně, a to z provozních důvodů. Ve školní družině bude přerušen provoz od 1. 7. do 31. 8. rovněž z provozních důvodů.

----------------------------------------------------------------------------

Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace přijme do částečného pracovního poměru učitelku/učitele s aprobací pro 1. stupeň ZŠ. Nástup možný od 1. 9. 2022. Bližší informace na tel. čísle 728 522 760, popř. email: reditel@zscejc.cz

----------------------------------------------------------------------------

Základní škola a Mateřská škola Čejč, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru vedoucí školního stravování. Předpokládaný nástup červenec - říjen 2022, úvazek 0,7 - 1,00 dle domluvy a náplně práce. Bližší informace ZDE.

----------------------------------------------------------------------------

Plánované akce ZŠ

1. 9. - zahájení školního roku

----------------------------------------------------------------------------

ZŠ Čejč má talent!

Děkujeme našim páťákům za zorganizování talentové soutěže v posledním dni před vysvědčením. Přihlášení žáci předvedli své tušené i skryté talenty. Zvláštní ocenění patří těm, kteří nás celým programem provázeli, úžasným moderátorům Filipu Rozínkovi a Viktorce Varmužové.

----------------------------------------------------------------------------

První pomoc

Preventivní program určený pro žáky 3. - 5. ročníku byl zaměřen na první pomoc a proběhl v úterý 28. června. Žáci na pracovním listu vyhledávali nebezpečné chování, jehož následkem může být úraz či smrt. S paní lektorkou následně probírali, jak poskytnout první pomoc u poranění.  Z vyobrazených předmětů vybírali, co patří či nepatří do lékárničky.

Na figurantovi si mohli vyzkoušet ošetření zinscenovaných poranění - např. popáleninu, otevřenou zlomeninu a další. Ve dvojicích se učili uvázat šátkový závěs, obvázat řeznou ránu a vyzkoušeli si transport spolužáka s poraněnou nohou. Na figuríně si každý zkusil masáž srdce. Na závěr jsme se podívali, jak manipulovat s automatickým defibrilátorem.

----------------------------------------------------------------------------

Výlet za odměnu

V prvním pololetí zvítězila ve sběru starého papíru 5. třída, ve druhém pololetí nasbírala nejvíce 3. třída. Odměnou pro tyto dvě třídy byl výlet do JUMP STREET - světa trampolín v Hodoníně, kam jsme se vypravili v úterý 27. června. Děti se nejdříve pod dohledem odborného lektora rozcvičily, poté již samy zkoušely různé výskoky, pády, otočky a kotouly. Na závěr našeho výletu jsme se stavili v Hodoníně na zmrzlině. I přes velké horko si děti svou výhru náramně užily.

----------------------------------------------------------------------------

Pasování na čtenáře

Blíží se konec školního roku a s tím je pro prvňáčky spojena důležitá událost – pasování na čtenáře, která letos proběhla v pátek 24. června. Nejprve děti musely vyřešit čtenářskou tajenku. Ukázaly tak, jak jsou zdatní čtenáři. Své čtenářské dovednosti pak předvedly přítomným rodičům a prarodičům a slavnostně slíbily, že se budou ke knížkám chovat pěkně a že je budou číst. Slib stvrdily svým podpisem. Mezi nejhezčí okamžiky patřilo slavnostní pasování na čtenáře mečem krále Oty I. a předání pamětních listů a knížky princeznou Abecedkou.  Na závěr prvňáčci pozvali rodiče a prarodiče na malé občerstvení, které vlastnoručně pro všechny připravili.

----------------------------------------------------------------------------

Dopravní výchova - cyklista

Jednou z preventivních činností Městské policie Hodonín jsou přednášky o dopravní výchově.

Teoretická část dopravní výchovy probíhala ve škole. Žáci čtvrtých a pátých tříd se během června seznámili s dopravními značkami, pravidly silničního provozu pro cyklisty, první pomocí a s výbavou jízdního kola.  Své znalosti a nové poznatky si ověřili v testu, který je v závěru lekce čekal.

Praktická část se konala na dopravním hřišti v Hodoníně. Zde žáci museli prokázat bezchybnou jízdu na kole v provozu. Ne každému se podařilo správně projet křižovatkou či kruhovým objezdem.

Úspěšní cyklisté získali průkaz cyklisty či drobný dáreček.

----------------------------------------------------------------------------

Sportovní den

V úterý 21. června se v Hovoranech uskutečnil Sportovní den, během něhož se utkali žáci Hovoran, Čejče a Čejkovic. Naši školu reprezentovali vybraní žáci 2. – 5. ročníku a za pokřiku „Hej, hej, hej, Čejč je nej!“ soutěžili v atletických disciplínách, vybíjené a kopané. Užili jsme si skvělou sportovní atmosféru a přivezli i nějaké medaile:

 

Miky Ling – zlatá medaile v běhu na 60 m

Melissa Milerová – bronzová medaile v hodu kriketovým míčkem

Tomáš Laigot – stříbrná medaile v hodu do dálky

Klára Vízdalová – zlatá medaile v běhu na 60 m a stříbrné medaile v hodu do dálky a skoku dalekém

Kateřina Slabá – zlatá medaile v běhu na 60 m, stříbrná medaile v hodu kriketem

Adéla Richterová – stříbrné medaile ve skoku do dálky a běhu na 60 m

 

Děkujeme za reprezentaci všem našim žákům a vítězům gratulujeme a přejeme i nadále hodně sportovních úspěchů.

----------------------------------------------------------------------------

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Od 1. 3. 2022 dochází k navýšení ceny stravného z důvodu stoupajících cen energií a potravin. Bližší informace ZDE.

----------------------------------------------------------------------------

Screeningového testování dětí a žáků PCR testy bylo spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.

----------------------------------------------------------------------------

Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT IPROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete ZDE.   

Screeningového testování dětí a žáků PCR testy bylo spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.