Aktuality

Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, p. o. přijme do pracovního poměru od 1. 9. 2020 učitelku mateřské školy. Bližší informace na tel. čísle 728 522 760.


PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

Ve středu 17. června se předškolní děti těšily na návštěvu základní školy. Celé dopoledne se v mateřské škole ozývalo: "Kdy už půjdeme do školy? Já se tak těším!" Po obědě jsme se tam tedy vydali. Paní učitelka, která přivítá naše děti 1. září v 1. třídě, si pro ně připravila "malý zápis", který děti nemohly v dubnu prožít spolu s rodiči kvůli uzavření školy. 

Paní učitelka budoucí žáčky provedla prostorami školy a seznámila je se třídou, ve které se budou učit. Děti si vyzkoušely, jak se sedí v lavicích, třídily obrázky, počítaly a poznávaly písmena, rytmizovaly slova, rozlišovaly hlásky, hledaly geometrické tvary, trénovaly paměť a společnou práci, zamýšlely se nad tím, které pomůcky budou či nebudou ve škole potřebovat. Nakonec se seznámily s kocourem Samem, který je bude provázet 1. třídou, a s pomocí básničky se jej naučily kreslit.

Všechny děti si radostnou a pohodovou atmosféru školy užily, úkoly zvládly a plnily je s nadšením. Odměnou jim byla pochvala paní učitelky, pamětní list na zápis a odznáček "Prvňáček". 

Hana Kolaříková, učitelka MŠ Čejč


PROVOZ ŠD A MŠ V DOBĚ PRÁZDNIN

Mateřská škola Čejč

1. 7. - 23. 8. v provozu, 24. 8. - 31. 8. provoz bude přerušen 

Školní družina při ZŠ Čejč:

1. 7. - 31. 7. v provozu, 1. 8. - 31. 8. provoz bude přerušen


 Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. Ne všechny informace, které se na našich stránkách momentálně dočtete, jsou v této chvíli aktuální (např. rozvrhy). Aktuálními zůstávají pouze AKTUALITY.

Děkujeme za pochopení! 


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT I. PROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.