Aktuality

Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace přijme od 1. září 2019 vychovatele/ku školní družiny a učitelku mateřské školy na zkrácený úvazek. Zájemci, ozvěte se na mail reditel@zscejc.cz


Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace přijme aprobovanou učitelku 1. stupně ZŠ. Bližší informace na tel. číslech 518361294, 728522760.


PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Dne 17. 6. 2019 naši prvňáci ukázali své čtenářské dovednosti při plnění úkolů na stanovištích a zároveň tak vyluštili tajenku, která jim prozradila, že už jsou čtenáři. Po složení a podpisu čtenářského slibu předstoupily děti před krále a ten je slavnostně pasoval. Poté byly dětem předány pamětní listy a nezapomnělo se ani na sladkou odměnu.  


HASÍK

11. června zavítali do naší školy hasiči s preventivním programem pro žáky 2. a 5. třídy. Hovořili s dětmi o práci hasičů v různých situacích, např. při požárech, dopravních nehodách a záplavách. Děti odpovídaly na otázky hasičů a zejména chlapci projevovali o problematiku zájem. Hasiči nám předvedli vybavení a pomůcky, které používají při zásazích, připomněli zásady bezpečnosti při manipulaci s ohněm, vysvětlili, jak oheň správně rozdělat, a předvedli hašení hořícího oblečení na těle. Děti mohly nahlédnout do hasičského auta, projet se v něm a vyzkoušet hašení hadicí. Na program bude navazovat návštěva žáků u hasičů v Brně.


Dětský den - CESTA ZA POKLADEM

Ve čtvrtek 6. června připravili žáci 5. třídy pro mladší děti cestu za pokladem. Kolem osmé hodiny vyrazily ze školy 4 skupinky natěšených hledačů pokladu. Po cestě označené žlutými fáborky plnily mladší děti různé úkoly, které jim páťáci připravili. Za 5 splněných úkolů dostaly děti postupně 5 indícií, podle nichž měly nalézt místo, kde se poklad ukrývá. Svoji odměnu našly všechny skupiny na vrcholku kopce Špidláky.

Den dětí se vydařil - počasí nám přálo, užili jsme si pro někoho adrenalinový výběh na Špidláky s následným sešupem dolů, po cestě jsme poznávali živočichy a rostliny, poslouchali zpěv ptáků, nasávali vůně kvetoucích dřevin, zazpívali si písničky (někteří i tančili), poslechli si výklad o přírodní památce Špidláky a o čejčském rybníku a trénovali vytrvalou chůzi. 8 km dalo některým dost zabrat.


KAVÁRNA NA SCHODECH

Ať už jste v pátek 30. května odpoledne zamířili k naší škole záměrně, nebo se tam nachomýtli čirou náhodou, mohli jste posedět v příjemném prostředí školní zahrady, setkat se se známými a dát si něco dobrého na zub v Kavárně na schodech.

Projekt Kavárna na schodech vznikl jednoho dne v hodinách matematiky v 5. třídě. Kvůli lepšímu propojení učiva s reálným životem si děti hrály na kavárnu a projevily zájem si nejenom hrát, ale samy ji i uspořádat. Paní učitelka jejich podnikavost podpořila a nechala je samostatně plán realizovat. Děti naplánovaly, co je potřebné zařídit, vymyslely, co budou prodávat, zajistily si recepty, propočítaly náklady a stanovily ceny pokrmů tak, aby podnik nebyl prodělečný. Zajistily si propagaci, rozdělily pozice v kavárně, napekly dobroty a vyzdobily prostředí kavárny. V den „D“ nastoupil každý z páťáků na své místo a dělal vše pro to, aby zákazníci odcházeli spokojení.

Cílem tohoto projektu bylo podpořit podnikavost žáků a dát jim prostor pro jejich kreativitu. Trénovali spoustu dovedností potřebných pro život - spolupracovat, vytyčit si cíle podle svých schopností, vracet peníze, pracovat v kuchyni, komunikovat se zákazníky, zachovat si chladnou hlavu pod tlakem, dotáhnout věci do konce, odvést co nejlepší práci a nevzdávat se předem.

Jedno moudré přísloví říká: „Žádný učený z nebe nespadl.“ A v případě kavárny tomu není jinak. Děti se toho hodně naučily, ale mnoho věcí dělaly poprvé v životě. Proto děkujeme všem hostům, kteří přišli naše děti podpořit a byli shovívaví k případným drobným nedostatkům.


Školní výlet 1. a 2. třídy - Selský domek v Kněždubu

V úterý 4. 6. se vydaly děti z 1. a 2. třídy na školní výlet do Kněždubu. Čekalo je zde srdečné přivítání, starý domek s dobovým zařízením a stylovým dvorkem. Děti si mohly vyzkoušet činnosti, které souvisely s životem na vesnici dříve, např. pumpování vody ze studny, praní na valše, svážení sena na trakaři, péči o zvířata - poníka, králíky, husy, ovce a kozy. Při jednotlivých činnostech  děti provázely „tetičky” v lidovém kroji. Atmosféru lidového starodávného stavení umocnily dekorace ze sena ve skutečné velikosti: děda Cyril, husy, krávy, prase a koně. Na závěr se děti společně vyfotografovaly na žebřiňáku. 


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

31. května absolvovaly děti 3. a 4. třídy výcvik na dopravním hřišti v Šardicích pod vedením paní učitelky Švandelkové. Na šesti různých stanovištích si naši žáci procvičili jízdu zručnosti, znalost dopravních značek a první pomoci, pravidla pro chodce, spolujezdce v automobilu a cyklisty i řešení různých dopravních situací. Program byl výborně zorganizován. Děti se zábavnou formou naučily, jak se chovat v silničním provozu. Na závěr dostaly i drobné odměny.


Návštěva u včelaře

V úterý 28. 5. navštívila školní družina pana Maradu, včelaře v Hovoranech. Ukázal nám, jak se pracuje u včel. Mezi včelami dělnicemi se nám podařilo najít i matku a trubce. Měli jsme možnost vidět, jak se odděluje med z plástů v medometu. Největším zážitkem ale byla ochutnávka různých druhů medu.


PLÁNOVANÉ AKCE ZŠ - ČERVEN

4. 6. - výlet 1. a 2. třídy, schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (16:00 v ZŠ)

6. 6. - den dětí - cesta za pokladem

10. 6. - návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě

17. 6. - výuka AJ s rodilou mluvčí (3. - 5. třída)

18. 6. - Janáčkovo divadlo - Příhody lišky Bystroušky (zájemci ze 3. - 5. třídy)

21. 6. - výlet 3., 4. a 5. třídy

24. 6. - uzavření známek

26. 6. - sportovní den (ZŠ Hovorany), návštěva 5. třídy v ZŠ Hovorany

27. 6. - odevzdání učebnic, výlet 3. třídy (odměna za sběr papíru)

28. 6. - slavnostní ukončení šk. roku, vysvědčení 


Aktuality z MŠ

  • 19. 6. - loučení s předškoláky s programem Sandry Rýdlové

PĚŠKY DO ŠKOLY

Vážení rodiče,

také se jako my bojíte o bezpečí svých dětí? Vadí Vám nepřehledné a nebezpečné dopravní situace, ke kterým před školou dochází kvůli zvýšenému provozu v ranních hodinách? Posílejte své děti do školy pěšky!

 

Proč chodit do školy pěšky?

  • Děti, které pravidelně chodí s rodiči (a později samy) pěšky, se přirozeně naučí, jak se mají na ulici a u silnice bezpečně chovat.
  • Cesta do školy je vhodná příležitost k pravidelnému pohybu a rozhovoru s dítětem.
  • Každé auto před školou zhoršuje vzduch, který děti dýchají.
  • Po cestě do školy a ze školy děti navazují sociální kontakty (se spolužáky, sousedy…), učí se samostatnosti a poznávají místo, kde žijí.
  • Prostor před školou je místem setkávání rodičů i dětí a všichni máme zájem na tom, aby to bylo místo příjemné a klidné.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Kateřina Malíková, ředitelka    


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.