Aktuality

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 najdete zde.


KAVÁRNA NA SCHODECH

Žáci 5. ročníku Vás srdečně zvou do "Kavárny na schodech", která bude otevřena v pátek 31. května od 15:00 do 19:00 před školou. Přijďte posedět, popovídat si, něco dobrého zakousnout a podpořit tím podnikavost našich dětí.

Těšíme se na Vás!


PLÁNOVANÉ AKCE - KVĚTEN

6. 5. výuka s rodilou mluvčí ve 3. - 5. ročníku

7. 5. divadelní představení kroužku Duha

15. 5. Liga proti rakovině - proděj kytiček ve škole a v Čejči

27. 5. okresní kolo Pythagoriády - vybraní žáci 5. třídy

29. 5. fotografování tříd

30. 5. Den dětí - cesta za pokladem

31. 5. dopravní hřiště v Šardicích (žáci 3. a 4. ročníku)

31. 5. školní kavárna "Na schodech" - projekt žáků 5. třídy

PLÁNOVANÉ AKCE - ČERVEN

3. 6. - výuka AJ s rodilou mluvčí

4. 6. - výlet 1. a 2. třídy

18. 6. - Janáčkovo divadlo - Příhody lišky Bystroušky (zájemci)

21. 6. - výlet 3., 4. a 5. třídy

24. 6. - uzavření známek

26. 6. - sportovní den v Hovoranech

27. 6. - odevzdání učebnic, výlet 3. třídy (odměna za sběr papíru)

28. 6. - vysvědčení 


V rámci probírání učiva o zdravém stravování jsme si ve 4. a 5. třídě uspořádali soutěž o chutnou pomazánku, kterou si žáci sami připravili. Děti pracovaly ve skupinách a vytvořily celkem 9 pomazánek. Ochutnat a hodnotit mohli všichni žáci školy včetně paní učitelek. Ochutnávaly se pomazánky vajíčkové, sýrové, česneková, nivová a dokonce i avokádová. Rozhodování o té nejlepší nebylo lehké, protože všechny byly velmi chutné. Nejlépe hodnocenými pomazánkami se nakonec staly na 1. místě vajíčková, na 2. místě sýrová a na 3. místě česneková. Vítězné skupiny  budou moci své pomazánky připravit a nabídnout k ochutnání  31. 5. ve školní kavárně Na schodech.


Dějiny naší rodiny aneb Jak se žilo dříve

V průběhu dubna a května pracovali žáci 4. a 5. třídy v rámci vlastivědy na neobvyklém úkolu. Měli oslovit někoho ze starších členů rodiny a vyslechnout si životní příběh jednoho ze svých předků. Získané informace a obrazové dokumenty pak zpracovali a prezentovali svým spolužákům.

Děti měly své prezentace krásně vypracované a zjistily, že dějiny, o kterých se učíme, měly vliv na osudy jejich předků a mnohdy jejich následky pociťujeme dodnes.

Děkujeme všem rodinným příslušníkům za podporu a čas věnovaný pomoci dětem při tvorbě prezentací!

A jak svoji práci hodnotí žáci?

… zaskočilo mě, že mému pradědovi bylo 13 let, když oběsili jeho tatínka….

… dověděl jsem se, že československý letec František Vindiš je praprastrýc našeho spolužáka…

…. naši předkové měli o hodně těžší život, než máme my…

… musela mi pomáhat mamka i babička, ale bavilo mě to…

… dověděla jsem se něco o prababičce, která už nežije a já jsem ji nikdy nepotkala…

… bylo hrozné, co zažili za války…

… když jsem to četla, zastýskalo se mi po prababičce…

… na některé předky jsem hrdý a za některé se stydím…

… moje babička přežila všech 10 prezidentů…

… pracovala jsem na tom 2 dny…

… zaujalo mě, že skoro všichni naši předkové byli z velkých rodin…

… dříve mívali i 8 dětí…

… bylo to dojemné….

… bylo těžké sehnat informace. Psal jsem o prababičce, která o pár dní později zemřela…

… pochopil jsem, že máme být rádi za to, co máme…

… už vím, co je diamantová svatba…

… děti tenkrát pracovaly na poli, hlídaly sourozence, chodily do školy pěšky i několik kilometrů a když něco provedly, měly „zaracha“…

… předek jednoho spolužáka byl legionář. Teď se o nich učíme a můžu si při tom představit konkrétního člověka…

… muži chodili na vojnu a ženy se často věnovaly ručním pracím, např. šily kroje…

… když jsem se babičky ptala, vypadala smutně. Měla těžký život. Než jsem to začala psát, tak jsem o tom nevěděla…

… bylo to těžké období. Jsem rád, že žijeme v této době…

… pracovali na poli a nehleděli do počítačů a mobilů…

… vzpomínáme na ně…


Ve středu 15. května prodávali žáci 5. třídy ve škole i v obci kytičky na podporu boje proti rakovině. Děkujeme všem, kteří podpořili sbírku i aktivitu našich páťáků. Více informací o projektu naleznete na www.denprotirakovine.cz.


Sběr papíru - JAK TO DOPADLO?

Na konci dubna pořádala naše škola soutěž ve sběru papíru. Téměř všechny děti se aktivně zapojily a podařilo se nám společně nasbírat více než 8000 kg! Děkujeme všem, kteří dětem pomohli se sběrem, dopravou papíru nebo je jinak podpořili. Částka, kterou za sběr dostaneme, bude použita z části na nákup školních sešitů a výtvarných potřeb na příští školní rok a z části na pokrytí výdajů na výlet pro vítěznou třídu.

VÝSLEDKY SBĚRU

3. místo - 4. třída

2. místo - 2. třída

1. místo - 3. třída

NEJAKTIVNĚJŠÍ SBĚRATELÉ VE TŘÍDÁCH:

1. ročník - Vanessa Jakubíčková, 2. ročník - Lukáš Šalé, 3. ročník - Daniel Buchta (absolutní vítěz), 4. ročník - Radim Valenta, 5. ročík - Adéla Bravencová


Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace přijme aprobovanou učitelku 1. stupně ZŠ. Bližší informace na tel. číslech 518361294, 728522760.


Aktuality z MŠ

 • 28. 4. - finálové kolo pěvecké soutěže Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého (KD Hodonín ve 14:30)
 • 12. 5. od 15:00 - HRÁTKY S POČASÍM (besídka dětí z MŠ ke dni matek v Sokolovně)
 • 15. 5. od 8:30 do 14:00 - Zápis dětí do MŠ pro šk. rok 2019 / 2020
 • 21. 5. - Divadýlko z pytlíčku s pohádkou Královna barev
 • 29. 5. - planetárium v MŠ promítne pohádku Polaris II.
 • 30. 5. - fotografování tříd mateřské školy
 • 1. 6. - sportovní den ke Dni dětí
 • 3. 6. - výlet na divadlo Mraveneček v Mutěnicích, odjezd v 9:30
 • 19. 6. - loučení s předškoláky s programem Sandry Rýdlové

PĚŠKY DO ŠKOLY

Vážení rodiče,

také se jako my bojíte o bezpečí svých dětí? Vadí Vám nepřehledné a nebezpečné dopravní situace, ke kterým před školou dochází kvůli zvýšenému provozu v ranních hodinách? Posílejte své děti do školy pěšky!

 

Proč chodit do školy pěšky?

 • Děti, které pravidelně chodí s rodiči (a později samy) pěšky, se přirozeně naučí, jak se mají na ulici a u silnice bezpečně chovat.
 • Cesta do školy je vhodná příležitost k pravidelnému pohybu a rozhovoru s dítětem.
 • Každé auto před školou zhoršuje vzduch, který děti dýchají.
 • Po cestě do školy a ze školy děti navazují sociální kontakty (se spolužáky, sousedy…), učí se samostatnosti a poznávají místo, kde žijí.
 • Prostor před školou je místem setkávání rodičů i dětí a všichni máme zájem na tom, aby to bylo místo příjemné a klidné.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Kateřina Malíková, ředitelka    


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.