Aktuality
 
Microsoft Teams pro rodiče žáků ZŠ
 
Pokud byste se chtěli blíže seznámit s aplikací TEAMS, doporučujeme následující videa:
 
 
-------------------------------------------------------------------------
Psí návštěva ve škole

V pátek 25. září jsme měli ve škole PSÍ DEN. V rámci celodenního projektu nás navštívil kynolog Michal Sládek se svými fenkami. Pro děti 1. - 3. třídy měl v parku připravené povídání o psech s praktickými ukázkami. Děti se dověděly, jak se správně chovat k pejskům, jak číst psí signály, vyzkoušely si aportování, vedení a odměňování psů, obdivovaly, jak fenky dokáží vystopovat postřelenou zvěř. Byli jsme překvapení, jak pejsci reagují na povely svého pána a co všechno umí.

Joy, Bonnie a Nikita si během pátečního dopoledne užily spoustu hlazení a mazlení od dětí, pro které byla psí návštěva velkým zážitkem.

Dopoledne pokračovalo ve škole aktivitami zaměřenými na psí život - žáci pracovali ve skupinách, plnili úkoly, pracovali s texty, seznámili se s péčí o psy a možnostmi jejich služby lidem, cvičili, tvořili, zpívali a hráli hry s pejsky.

Dnes už všechny děti z naší školy vědí, že pes není jen hračka nebo spotřební věc, ale živá bytost, a podle toho se k ní chováme. Nejeden žáček odcházel v pátek ze školy s přáním mít doma pejska.

---------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

naše škola se tento rok zúčastní 24. ročníku celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině. Ve dnech od 30. 9. do 2. 10. si mohou vaše děti zakoupit žlutou kytičku v hodnotě 20 Kč u hospodářky školy a přispět tak do této celonárodní veřejné sbírky.

Podpořme spolu dobrou věc. Děkujeme.

.....................................................................................................

Vážení rodiče,

v pátek 25. 9. 2020 v naší škole ŘEDITELSKÉ VOLNO NEBUDE. V současné době máme minimální nemocnost žáků, budeme se proto snažit co nejdéle zachovat školní výuku. Domníváme se, že společná výuka je pro mladší děti přínosnější než výuka na dálku.

Děláme všechno proto, abychom se mohli učit ve škole co nejdéle. Dodržujeme veškerá hygienická doporučení, probíhá zvýšená dezinfekce ploch, snažíme se trávit co nejvíce času venku, neustále větráme, ve společných prostorách nedochází k promíchání jednotlivých skupin. Bohužel v současné době také nepořádáme žádné veřejné akce apod. Velmi nás to mrzí, ale snažíme se tím co nejvíce omezit účast dětí na hromadných akcích.

Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se chovají ohleduplně, dodržují doporučená hygienická opatření a rodinné aktivity si v současné době plánují tak, aby nepřispívali k rozšiřování nákazy infekčních onemocnění ve škole.

...........................................................................................

Ve středu 23. září  2020 byl pro žáky 4. a 5. ročníku uspořádán projektový den s názvem „Čejč Championship“.  Cílem tohoto projektu bylo žáky  hravou formou seznámit s anglickými reáliemi. Paní lektorka rozdělila děti do osmi náhodně vybraných skupin. V těchto skupinách děti navštěvovaly různá stanoviště a plnily  hravé aktivity k osvojení  nové slovní zásoby - skládaly domino, hrály doubble, spinner, třídily české a anglické jídlo, řešily různé kvízy, křížovky, osmisměrky a jiné. O přestávce také mohly ochutnat typický anglický čaj s mlékem, zahrát si anglické deskové hry, prohlížet si knížky psané v angličtině. Na závěr proběhlo vyhodnocení  práce jednotlivých skupin. Vítězná družstva byla odměněna drobnými dárky.

.......................................................................................................
 
V úterý 29. 9. proběhnou pro rodiče žáků 1. - 4. třídy RODIČOVSKÉ SCHŮZKY. Pro rodiče žáků 5. ročníku se budou z hygienicko-epidemiologických důvodů konat ve středu 30. 9. v 17:00 a v 18:00 dle  instrukcí v žákovské knížce. 
 
Setkání proběhnou v kmenových třídách a rodiče zde budou seznámeni  s programem MS TEAMS, který bude naše škola využívat v případě distanční výuky. Prosíme o účast všech rodičů
 
Schůzky proběhnou za zvýšených hygienických opatření. Žádáme tedy rodiče, aby se neshlukovali ve společných prostorách školy a po dobu přítomnosti ve škole měli nasazenou roušku.
 
-------------------------------------------------------------------------------------

Kroužek TV navíc pro žáky ZŠ začne od pondělí 21. září. Časy pro jednotlivé skupiny najdete na přihláškách.
 
----------------------------------------------------------------------------
 
Pro nezájem nebudou probíhat původně plánované kroužky DDM Ždánice. Namísto toho bude probíhet pouze jeden kroužek IN-LINE BRUSLENÍ / NORDIC WALKING. Bližší informace ZDE. Přihlášky jsou k vyzvednutí ve škole.
 
-----------------------------------------------------------------------------

Ředitelka Základní školy v Čejči oznamuje, že z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou žáci i dospělí od 10. 9. 2020 nosit ve společných prostorách školy roušky. Každý žák bude mít u sebe v sáčku 2 roušky. Toto opatření neplatí pro děti a pedagogy mateřské školy.

......................................................................................................

Hygienická a epidemiologická opatření v ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021

Opatření ZŠ

Opatření MŠ.


Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. 

Děkujeme za pochopení!


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT I. PROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.