Aktuality

V pátek 28. 6. od 8:00 do 9:00 bude v základní škole slavnostní ukončení školního roku a předávání vysvědčení. Družina ani jídelna nebudou v tento den v provozu. 


Návštěva v Sonnentoru

V úterý 25. 6. si udělali žáci 5. třídy s paní učitelkou a paní vychovatelkou cyklovýlet do čejkovické kavárny Sonnnentor. Byla to odměna za jejich práci na "Kavárně na schodech". Cestu na kolech v parném počasí všichni zvládli, odměnou jim byla limonáda a zákusky v Sonnentoru. Děti si svoji roli zákazníků užily plnými doušky, protože už věděly, co práce kavárníků obnáší, a dokázaly to ocenit. Po prohlídce firmy a nákupu ve sluneční prodejně si všichni užili gigantickou houpací síť a rozhlednu Na výsluní. Výlet byl hrazen z peněz vydělaných v Kavárně na schodech.


Výlet 3. třídy do Čejkovic

Ve čtvrtek 27. 6. se žáci 3. třídy vypravili na výlet do Čejkovic. Nejprve se zchladili v bazéně místní základní školy, poté je čekalo příjemné občerstvení na kuželně. Součástí výletu byla taky návštěva templářského sklepení a exkurze s prohlídkou varhan v místním kostele. Celý výlet byl hrazen z peněz, které děti vyhrály v soutěži ve sběru starého papíru.


Výlet v Moravském krasu

V pátek 21. 6. jeli žáci 3. - 5. třídy na výlet do Moravského krasu. Navštívili Punkevní jeskyni, vyšlápli si na vyhlídku do propasti Macocha, vyslechli pověst o vzniku názvu propasti a nakoupili suvenýry. S nadšením se setkala část prohlídky jeskyně, ve které nás vtipní průvodci vezli na lodičkách. 


Sportovní den v Hovoranech 

Ve středu 26. 6. 2019 se naši sportovci zúčastnili sportovního dne v ZŠ Hovorany. Změřili své síly se žáky z Hovoran a Čejkovic. Přestože nás sužovalo tropické počasí, přivezli si naši borci několik medailí.

 

Běh na 60 metrů st. žáci – 1. místo Jakub Láng

Skok do dálky ml. žáci  - 1. místo Tereza Studnicová, 2. místo Jakub Zemánek, 3. místo Sofie Dostálová

Štafety st. žáci – 3. místo (Chramostová, Neumanová, Láng, Varga)

Štafety ml. žáci – 3. místo (Dostálová, Studnicová, Zemánek, Habřina)

Kopaná ml. žáci – 2. místo (Buchta, Malík, Novák, Opluštil, Habřina, Zemánek, Studnicová)

Kopaná st. žáci – 3. místo (Studnica, Daněček, Láng, Varga, Blaha, Valenta, Čepil)


Příhody lišky Bystroušky

V úterý 18. 6. navštívili zájemci ze 3. – 5. třídy operní představení Příhody lišky Bystroušky v Janáčkově divadle v Brně. K účasti na tomto výletu nás přizvali důchodci z Čejče. Měli jsme možnost prohlédnout si nově opravené Janáčkovo divadlo, zaposlouchat se do Janáčkovy zvukomalebné hudby a obdivovat nové scénické zpracování opery.


PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Dne 17. 6. 2019 naši prvňáci ukázali své čtenářské dovednosti při plnění úkolů na stanovištích a zároveň tak vyluštili tajenku, která jim prozradila, že už jsou čtenáři. Po složení a podpisu čtenářského slibu předstoupily děti před krále, který je slavnostně pasoval. Poté byly dětem předány pamětní listy a nezapomnělo se ani na sladkou odměnu.  


HASÍK

11. června zavítali do naší školy hasiči s preventivním programem pro žáky 2. a 5. třídy. Hovořili s dětmi o práci hasičů v různých situacích, např. při požárech, dopravních nehodách a záplavách. Děti odpovídaly na otázky hasičů a zejména chlapci projevovali o problematiku zájem. Hasiči nám předvedli vybavení a pomůcky, které používají při zásazích, připomněli zásady bezpečnosti při manipulaci s ohněm, vysvětlili, jak oheň správně rozdělat, a předvedli hašení hořícího oblečení na těle. Děti mohly nahlédnout do hasičského auta, projet se v něm a vyzkoušet hašení hadicí. Na program bude navazovat návštěva žáků u hasičů v Brně.


Dětský den - CESTA ZA POKLADEM

Ve čtvrtek 6. června připravili žáci 5. třídy pro mladší děti cestu za pokladem. Kolem osmé hodiny vyrazily ze školy 4 skupinky natěšených hledačů pokladu. Po cestě označené žlutými fáborky plnily mladší děti různé úkoly, které jim páťáci připravili. Za 5 splněných úkolů dostaly děti postupně 5 indícií, podle nichž měly nalézt místo, kde se poklad ukrývá. Svoji odměnu našly všechny skupiny na vrcholku kopce Špidláky.

Den dětí se vydařil - počasí nám přálo, užili jsme si pro někoho adrenalinový výběh na Špidláky s následným sešupem dolů, po cestě jsme poznávali živočichy a rostliny, poslouchali zpěv ptáků, nasávali vůně kvetoucích dřevin, zazpívali si písničky (někteří i tančili), poslechli si výklad o přírodní památce Špidláky a o čejčském rybníku a trénovali vytrvalou chůzi. 8 km dalo některým dost zabrat.


KAVÁRNA NA SCHODECH

Ať už jste v pátek 30. května odpoledne zamířili k naší škole záměrně, nebo se tam nachomýtli čirou náhodou, mohli jste posedět v příjemném prostředí školní zahrady, setkat se se známými a dát si něco dobrého na zub v Kavárně na schodech.

Projekt Kavárna na schodech vznikl jednoho dne v hodinách matematiky v 5. třídě. Kvůli lepšímu propojení učiva s reálným životem si děti hrály na kavárnu a projevily zájem si nejenom hrát, ale samy ji i uspořádat. Paní učitelka jejich podnikavost podpořila a nechala je samostatně plán realizovat. Děti naplánovaly, co je potřebné zařídit, vymyslely, co budou prodávat, zajistily si recepty, propočítaly náklady a stanovily ceny pokrmů tak, aby podnik nebyl prodělečný. Zajistily si propagaci, rozdělily pozice v kavárně, napekly dobroty a vyzdobily prostředí kavárny. V den „D“ nastoupil každý z páťáků na své místo a dělal vše pro to, aby zákazníci odcházeli spokojení.

Cílem tohoto projektu bylo podpořit podnikavost žáků a dát jim prostor pro jejich kreativitu. Trénovali spoustu dovedností potřebných pro život - spolupracovat, vytyčit si cíle podle svých schopností, vracet peníze, pracovat v kuchyni, komunikovat se zákazníky, zachovat si chladnou hlavu pod tlakem, dotáhnout věci do konce, odvést co nejlepší práci a nevzdávat se předem.

Jedno moudré přísloví říká: „Žádný učený z nebe nespadl.“ A v případě kavárny tomu není jinak. Děti se toho hodně naučily, ale mnoho věcí dělaly poprvé v životě. Proto děkujeme všem hostům, kteří přišli naše děti podpořit a byli shovívaví k případným drobným nedostatkům.


Školní výlet 1. a 2. třídy - Selský domek v Kněždubu

V úterý 4. 6. se vydaly děti z 1. a 2. třídy na školní výlet do Kněždubu. Čekalo je zde srdečné přivítání, starý domek s dobovým zařízením a stylovým dvorkem. Děti si mohly vyzkoušet činnosti, které souvisely s životem na vesnici dříve, např. pumpování vody ze studny, praní na valše, svážení sena na trakaři, péči o zvířata - poníka, králíky, husy, ovce a kozy. Při jednotlivých činnostech  děti provázely „tetičky” v lidovém kroji. Atmosféru lidového starodávného stavení umocnily dekorace ze sena ve skutečné velikosti: děda Cyril, husy, krávy, prase a koně. Na závěr se děti společně vyfotografovaly na žebřiňáku. 


PĚŠKY DO ŠKOLY

Vážení rodiče,

také se jako my bojíte o bezpečí svých dětí? Vadí Vám nepřehledné a nebezpečné dopravní situace, ke kterým před školou dochází kvůli zvýšenému provozu v ranních hodinách? Posílejte své děti do školy pěšky!

 

Proč chodit do školy pěšky?

  • Děti, které pravidelně chodí s rodiči (a později samy) pěšky, se přirozeně naučí, jak se mají na ulici a u silnice bezpečně chovat.
  • Cesta do školy je vhodná příležitost k pravidelnému pohybu a rozhovoru s dítětem.
  • Každé auto před školou zhoršuje vzduch, který děti dýchají.
  • Po cestě do školy a ze školy děti navazují sociální kontakty (se spolužáky, sousedy…), učí se samostatnosti a poznávají místo, kde žijí.
  • Prostor před školou je místem setkávání rodičů i dětí a všichni máme zájem na tom, aby to bylo místo příjemné a klidné.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Kateřina Malíková, ředitelka    


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.