Aktuality

Informace k ošetřovnému na děti mladší 10 let ZDE.

..............................................................................................

Distanční výuka bude pro všechny žáky probíhat pomocí MS Teams. Bude to pro žáky, rodiče i učitele nová zkušenost. Než se vše ke spokojenosti všech zúčastněných rozeběhne, buďme k sobě, prosím, vstřícní a ohleduplní.

Děkuji! K. Malíková

.......................................................................................................

Ředitelství Základní školy Čejč oznamuje, že dle rozhodnutí Vlády ČR bude základní škola od středy 14. 10. do 1. 11. uzavřena.

Provoz mateřské školy zůstává neomezen.

Pro žáky ZŠ bude ve dnech 14. 10. – 23. 10. probíhat distanční výuka dle přiloženého rozvrhu. Tato výuka je povinná! Pokud se jí žák nemůže zúčastnit, je povinností rodiče jej písemně omluvit. Za neúčast je považováno neodevzdání požadovaných materiálů v předem domluveném termínu či nepřítomnost při online výuce.

Od 26. do 27. 10. jsou MŠMT schváleny dny volna, od 29. do 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Platí pouze pro ZŠ!

Žáci, kteří mají zájem o vypůjčení školního notebooku, ať kontaktují vedení školy.

Žáci, kteří mají zájem o odebírání stravy, nechť kontaktují vedoucí ŠJ p. Švehlovou, tel.: 797 971 186. Všem žákům byla strava automaticky odhlášena.

Výdej stravy pro žáky a cizí strávníky probíhá ve ŠJ mateřské školy od 10:50 do 11:20.

.........................................................................................................................
 
ETICKÉ DÍLNY
6. a 7. října proběhly v základní škole ETICKÉ DÍLNY, 2hodinové lekce vedené lektorkou paní Zemanovou a zaměřující se na dobré vztahy, komunikaci a prevenci rizikového chování. Žáci se prostřednictvím her, hraní rolí, diskuzí, skupinových prací a tvoření učili chovat ohleduplně, zvládat náročné situace apod. Etická výchova se opírá o křesťanské hodnoty a na naší škole probíhá každý rok.
 
Jak to vypadalo letos?
 
Prvňáky tématem BUĎME KAMARÁDI provedla opička Julča. Zjistili, jak vypadá či nevypadá kamarádské chování, učili se vzájemnému respektu, projevování svých emocí a potřeb, ale i vcítění se do emocí druhých. Zásluhou loutky, která program doprovázela, byly lekce nejen poučné, ale i velmi zábavné.
Ve 2. třídě se v programu JAK SE MÁŠ? děti  naučily rozpoznávat za pomocí smajlíků a opičky Julči své pocity - radost, smutek, vztek a strach. Pojmenovaly příčiny jednotlivých emocí a přišly na to, co nám pomáhá, když se zlobíme, máme strach nebo jsme smutní. 
Třeťáci pracovali s tématem JAK SE CHRÁNIT V NEBEZPEČNÝCH SITUAÍCH. Zamýšleli se nad tím, co dělat, když se ztratí, když volá neznámé číslo, nebo když doma zvoní cizí osoba. Naučili se, jak se zachovat, když je osloví cizí člověk. Všechny situace byly dětem ukázány na konkrétních příkladech, ke všem situacím se mohly otevřeně vyjadřovat a navrhnout, co by udělali, kdyby....
Ve čtvrté třídě se učili, JAK PŘEKONAT STAROSTI VE ŠKOLE. Děti se zamýšlely nad tím, proč je důležité se vzdělávat, učily se rozlišit škádlení od šikany, uvědomily si smysl a potřebu respektování pravidel ve škole.
 
---------------------------------------------------------------------
  
Microsoft Teams pro rodiče žáků ZŠ
 
Pokud byste se chtěli blíže seznámit s aplikací TEAMS, doporučujeme následující videa:
 
 
----------------------------------------------------------------------
Psí návštěva ve škole

V pátek 25. září jsme měli ve škole PSÍ DEN. V rámci celodenního projektu nás navštívil kynolog Michal Sládek se svými fenkami. Pro děti 1. - 3. třídy měl v parku připravené povídání o psech s praktickými ukázkami. Děti se dověděly, jak se správně chovat k pejskům, jak číst psí signály, vyzkoušely si aportování, vedení a odměňování psů, obdivovaly, jak fenky dokáží vystopovat postřelenou zvěř. Byli jsme překvapení, jak pejsci reagují na povely svého pána a co všechno umí.

Joy, Bonnie a Nikita si během pátečního dopoledne užily spoustu hlazení a mazlení od dětí, pro které byla psí návštěva velkým zážitkem.

Dopoledne pokračovalo ve škole aktivitami zaměřenými na psí život - žáci pracovali ve skupinách, plnili úkoly, pracovali s texty, seznámili se s péčí o psy a možnostmi jejich služby lidem, cvičili, tvořili, zpívali a hráli hry s pejsky.

Dnes už všechny děti z naší školy vědí, že pes není jen hračka nebo spotřební věc, ale živá bytost, a podle toho se k ní chováme. Nejeden žáček odcházel v pátek ze školy s přáním mít doma pejska.

...........................................................................................

Ve středu 23. září  2020 byl pro žáky 4. a 5. ročníku uspořádán projektový den s názvem „Čejč Championship“.  Cílem tohoto projektu bylo žáky  hravou formou seznámit s anglickými reáliemi. Paní lektorka rozdělila děti do osmi náhodně vybraných skupin. V těchto skupinách děti navštěvovaly různá stanoviště a plnily  hravé aktivity k osvojení  nové slovní zásoby - skládaly domino, hrály doubble, spinner, třídily české a anglické jídlo, řešily různé kvízy, křížovky, osmisměrky a jiné. O přestávce také mohly ochutnat typický anglický čaj s mlékem, zahrát si anglické deskové hry, prohlížet si knížky psané v angličtině. Na závěr proběhlo vyhodnocení  práce jednotlivých skupin. Vítězná družstva byla odměněna drobnými dárky.  

----------------------------------------------------------------------------
Hygienická a epidemiologická opatření v ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021

Opatření ZŠ

Opatření MŠ.


Z důvodu právě probíhající tvorby nových webových stránek školy prosíme o shovívavost se stávajícím stavem webu. 

Děkujeme za pochopení!


Naše škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do následujících projektů. PROJEKT I. PROJEKT II.


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.