Základní škola >> O nás

Základní škola v Čejči je malá vesnická škola, do které chodí děti z Čejče, Terezína a Karlína

Naše škola nabízí:

 • Příjemné  rodinné prostředí v rekonstruované budově
 • Výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání od školního roku 2007/2008,
  s výukou anglického jazyka od 1. třídy
 • Počítačovou učebnu s 8 počítači s neomezeným přístupem k internetu a PC stanice v jednotlivých třídách
 • Interaktivní tabule s dataprojektorem ve třídách
 • Inovaci ve vzdělávání žáků v projektu „EU – peníze školám“
 • Školní družinu od 11.30 hodin do 15:30 hodin s individuálním přístupem k dětem
 • Bezplatné půjčování knih ve školní knihovně
 • Srovnávací testy SCIO pro žáky 3. a 5. ročníku
 • Stravování ve školní jídelně podle zásad zdravého životního stylu
 • Výborné svačiny s pitím za přiměřenou cenu
 • 1x za měsíc balíček ovoce či zeleniny v rámci projektu  „Ovoce do škol"
 • Výuku hry na hudební nástroje – kytaru, klavír, klávesy, flétnu, bicí, trumpetu, výuku zpěvu
 • Účast ve výtvarných soutěžích, v nichž naši žáci dosahují dlouhodobě mimořádných úspěchů
 • Pomoc metodika prevence při školních problémech dětí
 • Mnoho výchovně vzdělávacích a zábavných akcí mimo vyučování

 Zaměstnanci školy:

Mgr. Kateřina Malíková, ředitelka ZŠ Čejč,
mail: reditel@zscejc.cz

Mgr. Dana Dušková, učitelka ZŠ Čejč
mail: d.duskova@zscejc.cz

Mgr. Dana Hnidáková, učitelka ZŠ Čejč 
mail d.hnidakova@zscejc.cz

Mgr. Marie Janošková, učitelka ZŠ Čejč, 
mail: m.janoskova@zscejc.cz

Mgr. Markéta Prčíková, učitelka ZŠ Čejč
mail: m.prcikova@zscejc.cz

Mgr. Petra Havlíková, učitelka ZŠ Čejč

mail: p.havlikova@zscejc.cz

Martina Poršová, vychovatelka ZŠ Čejč

mail: druzina@zscejc.cz

BcA. Václav Otáhal, vychovatel ZŠ Čejč

Alena Chovancová, školnice ZŠ