Základní škola >> O nás

 

Základní škola v Čejči je malá vesnická škola, do které chodí děti z Čejče, Terezína a Karlína

Naše škola nabízí:

 • Příjemné  rodinné prostředí v rekonstruované budově
 • Výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání od školního roku 2007/2008,
  s výukou anglického jazyka od 1. třídy
 • Počítačovou učebnu s 10 počítači s neomezeným přístupem k internetu
 • Interaktivní tabule s dataprojektorem ve všech třídách
 • Inovaci ve vzdělávání žáků v projektu „EU – peníze školám“
 • Školní družinu od 11.30 hodin do 15:30 hodin s individuálním přístupem k dětem a častým pobytem v přírodě
 • Bezplatné půjčování knih ve školní knihovně
 • Srovnávací testy SCIO pro žáky 5. ročníku
 • Stravování ve školní jídelně podle zásad zdravého životního stylu
 • Výborné svačiny s pitím za přiměřenou cenu
 • 1x za měsíc balíček ovoce či zeleniny v rámci projektu  „Ovoce do škol"
 • Výuku hry na hudební nástroje – kytaru, klavír, klávesy, flétnu, bicí, trumpetu, výuku zpěvu
 • Účast ve výtvarných soutěžích, v nichž naši žáci dosahují dlouhodobě mimořádných úspěchů
 • Pomoc metodika prevence při školních problémech dětí
 • Mnoho výchovně vzdělávacích a zábavných akcí mimo vyučování

Zaměstnanci školy:

Mgr. Kateřina Malíková, ředitelka ZŠ, reditel@zscejc.cz

Mgr. Lenka Vlachová, učitelka ZŠ, l.vlachova@zscejc.cz

Mgr. Marie Janošková, učitelka ZŠ, m.janoskova@zscejc.cz

Mgr. Markéta Prčíková, učitelka ZŠ, m.prcikova@zscejc.cz

Mgr. Petra Havlíková, učitelka ZŠ, p.havlikova@zscejc.cz

Martina Poršová, vychovatelka ZŠ, druzina@zscejc.cz

Václav Otáhal, asistent ZŠ

Monika Wagnerová, asistentka ZŠ

Iva Dostálová, hospodářka ZŠ, hospodarka@zscejc.cz 

Alena Chovancová, školnice ZŠ

Iveta Němečková, kuchařka ZŠ