Kontakt

Základní údaje o škole:

Název školy
Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín

Adresa školy 
696 14 Čejč 201
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 71005471
IZO: 600115704
č. účtu: 1446328339/0800 

Vedení školy
ředitel:
Mgr. Kateřina Malíková

Kontakt:


Mgr.  Kateřina Malíková
tel.: 518 361 294
e-mail: reditel@zscejc.cz


Marie Vaněčková – vedoucí učitelka
e-mail: skolka@zscejc.cz
tel.: 518 361 246, 797 971 185

Školní jídelna
Lenka Švehlová – vedoucí školní jídelny
tel.: 797 971 186
 
Školní družina
Martina Poršová - vychovatelka
tel.: 797 971 184

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Kontaktní údaje správce:

Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace

IČO: 71005471

Sídlo: 696 14 Čejč 201

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Mgr. Jan Juřík

tel. +420 / 543 426 011

email: gdpr@sssbrno.cz