Zájmové kroužky

Děti ZŠ Čejč mají ve školním roce 2021/2022 možnost navštěvovat tyto zájmové útvary.

 

Bude doplněno do konce září....