Zájmové kroužky

Děti ZŠ Čejč mají ve školním roce 2021/2022 možnost navštěvovat tyto zájmové útvary:

 

 

Badatelský klub 

Probíhá každou středu od 13:00 do 14:30. Kroužek je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. 

Klub deskových a logických her

Probíhá každou středu od 13:15 do 14:45. Kroužek je zaměřen na rozvoj logického a strategického myšlení při hrách.

Doučování

Kroužek je určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem. 

Termíny a časy:

2. ročník - pondělí 11:45 - 12:45

3. ročník - středa 12:45 - 13:45

4. ročník - pondělí 13:00 - 14:00

5. ročník - čtvrtek 13:00 - 14:00

Keramika

Probíhá ve škole každý čtvrtek od 15:00 do 15:45. 

Sportík

Probíhá každý čtvrtek od 14:00 do 14:45.