Zájmové kroužky

Děti ZŠ Čejč mají ve školním roce 2020/2021 možnost navštěvovat tyto zájmové útvary.