Zájmové kroužky

Děti ZŠ a MŠ Čejč mají ve školním roce 2017/2018 možnost navštěvovat tyto zájmové útvary.

Placené kroužky
- Hudební kurz Bc. Marie Ostřížková (smyčcové nástroje, flétna)
- Hudební kurz J. Novák (klavír, dechové nástroje, kytara, bubny)
- Hudební kurz K. Otáhal (klavír, akordeon, kytara)

Hudební kurz J. Novák

Hudební kurz p.uč. Jaroslava Nováka probíhá v ZŠ Čejč každé úterý. Nabídka je opravdu široká. Děti mají možnost naučit se hrát na tyto nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, tuba, harmonika, klavír, kytara a sólový zpěv. Vyučujícím je známý hudební pedagog a lidový skladatel Jaroslav Novák.

Hudební kurz K. Otáhal

Hudební kurz hry na klavír, klávesy a akordeon pracuje na ZŠ Čejč již sedm let. Vyučujícím je p. uč. Karel Otáhal. Děti své dovednosti získané při výuce uplatňují i po skončení kurzu. Např. Lenka Marie Slabá vykonává funkci varhanice ve zdejším kostele, jiní žáci se hlásí na pedagog. obory, kde hru na nástroj využijí.

Možnost přihlášení : K. Otáhal – 721 955 887