Školní jídelna >> Pro rodiče MŠ

Stravování v Mateřské škole Čejč se řídí výživovými normami pro školní stravování podle Sb. 107/2005, kde se počítá z celkové denní dávky: 15% přesnídávka, 35% oběd a 10% odpolední svačina - to jsou jídla podávaná v rámci školního stravování.

Součástí těchto norem je dodržování Spotřebního koše potravin.

Úhrada stravného:

Stravné se platí zálohově k 20. dni v měsíci (srpen až květen nebo srpen až červen při docházce v červenci). Bankovním převodem na účet školy nebo bankovním převodem se souhlasem k inkasu, které provádí vedoucí stravování.

číslo účtu 000035-144 63 28 339/0800

Žádáme rodiče, aby dodržovali termíny plateb!


Ceny stravného od 1. 1. 2023

děti 2 roky, celý den                                38 Kč

děti 2 roky, 4 hodiny                               28 Kč

děti 3 – 6 let, celý den                             39 Kč

děti 3 – 6 let, 4 hodiny                            29 Kč

děti 7 let, celý den                                  42 Kč

děti 7 let, 4 hodiny                                 32 Kč

 

Limity k souhlasu s inkasem:

Děti 2 leté                            890 Kč celodenní strava

Děti 3 – 6 let                        900 Kč celodenní strava                 

Děti 7 let                             970 Kč celodenní strava

 

Výše kategorie se určuje dle dosaženého věku dítěte během školního roku 2022/2023.Odhlášení dítěte při nepřítomnosti

Informace ZDE.