Základní škola >> Pro rodiče žáků >> Vnitřní režim školy

 

Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín

 Vnitřní režim školy

 Budova školy se otvírá v 7.30 hodin pro všechny žáky.

Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují a odcházejí do svých tříd, kde se připravují na vyučování. Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před začátkem vyučování, aby se mohli včas připravit na výuku. Po zvonění sedí všichni žáci ve svých lavicích, mají připravené věci na vyučování.
Vyučování začíná v 7.50 hodin.
Po skončení vyučování odvádí učitelka všechny žáky do školní jídelny, do šatny, popř. je předává vychovatelce školní družiny a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně rozvrhu.
Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve škole pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
Žáci, kteří mají přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, tráví tuto přestávku pod dozorem vychovatelky školní družiny nebo třídní učitelky.

 7.50  -     8.35       1. vyučovací hodina

 8.35  -     8.45        malá přestávka

 8.45  -     9.30       2. vyučovací hodina

 9.30  -     9.50       velká přestávka

 9.50  -   10.35       3. vyučovací hodina

 10.35 -   10.45      malá přestávka

 10.45 -   11.30      4. vyučovací hodina

 11.30  -  11.35      malá přestávka

 11.35  -  12.20      5. vyučovací hodina

Žáci 4. a 5. ročníku, kteří mají 5. a 6. hodinu výuku tělesné výchovy, budou mít tuto výuku v jednom bloku do 13.05 hodin s přihlédnutím k fyziologickým potřebám dětí.

Vnitřní režim školy je platný od 1. 9. 2012.                             

Mgr. Kateřina Malíková, ředitelka školy