Školní jídelna >> Pro rodiče MŠ

Stravování v Mateřské škole Čejč se řídí výživovými normami pro školní stravování podle Sb. 107/2005, kde se počítá  z celkové denní dávky : 15% přesnídávka, 35% oběd a 10% odpolední svačina - to jsou jídla podávaná v rámci školního stravování.

Součástí těchto norem je dodržování Spotřebního koše potravin.

Úhrada stravného:

Stravné se platí zálohově k 20. dni v měsíci (srpen až květen nebo srpen až červen při docházce v červenci). Bankovním převodem na účet školy nebo bankovním převodem  se souhlasem k inkasu, které provádí vedoucí stravování.

číslo účtu 000035-144 63 28 339/0800

Žádáme rodiče, aby dodržovali termíny plateb!

Cena stravného:

Celodenní stravné pro děti ve věku 3 – 6 let

31,- Kč

Celodenní stravné pro děti ve věku  7 let

34,- Kč

Dětí, které chodí pouze 4 hodiny denně  3-6 let

24,- Kč

Odhláška dítěte při nepřítomnosti:

Odhlášku dítěte je nutno provést osobně nebo telefonicky vždy ráno nejpozději do 7.30 hod.!

Tel: 797 971 186  – vedoucí školní jídelny

Odchod dítěte z MŠ po obědě je třeba nahlásit také hned ráno - odečítají se pouze odhlášené svačiny a obědy.