Školní jídelna >> Pro rodiče MŠ

Stravování v Mateřské škole Čejč se řídí výživovými normami pro školní stravování podle Sb. 107/2005, kde se počítá  z celkové denní dávky : 15% přesnídávka, 35% oběd a 10% odpolední svačina - to jsou jídla podávaná v rámci školního stravování.

Součástí těchto norem je dodržování Spotřebního koše potravin.

Úhrada stravného:

Stravné se platí zálohově k 20. dni v měsíci (srpen až květen nebo srpen až červen při docházce v červenci). Bankovním převodem na účet školy nebo bankovním převodem se souhlasem k inkasu, které provádí vedoucí stravování.

číslo účtu 000035-144 63 28 339/0800

Žádáme rodiče, aby dodržovali termíny plateb!


Ceny stravného od 1.1. 2021

děti 2 roky, celý den                                 30 Kč

děti 2 roky, 4 hodiny                                24 Kč

děti 3 – 6 let, celý den                              33 Kč

děti 3 – 6 let, 4 hodiny                             26 Kč

děti 7 let, celý den                                    36 Kč

děti 7 let, 4 hodiny                                   29 Kč

 

Limity k souhlasu s inkasem:

Děti 2 leté                            690 Kč celodenní strava

Děti 3 – 6 let                        760 Kč celodenní strava                 

Děti 7 let                              830 Kč celodenní strava

 

Výše kategorie se určuje dle dosaženého věku dítěte během školního roku 2020/2021.Odhláška dítěte při nepřítomnosti:

Odhlášku dítěte je nutno provést osobně nebo telefonicky vždy ráno nejpozději do 7.30 hod.!

Tel: 797 971 186, mail: jidelna@zscejc.cz  – vedoucí školní jídelny, Lucie Sládková

Odchod dítěte z MŠ po obědě je třeba nahlásit také hned ráno - odečítají se pouze odhlášené svačiny a obědy.