Školní jídelna >> Pro rodiče MŠ

Stravování v Mateřské škole Čejč se řídí výživovými normami pro školní stravování podle Sb. 107/2005, kde se počítá  z celkové denní dávky : 15% přesnídávka, 35% oběd a 10% odpolední svačina - to jsou jídla podávaná v rámci školního stravování.

Součástí těchto norem je dodržování Spotřebního koše potravin.

Úhrada stravného:

Stravné se platí zálohově na daný měsíc, který právě probíhá. Platí se hotově cca kolem 10. dne v měsíci v kanceláři ŠJ  u vedoucí stravování (na konci chodby v hospodářské budově, vchod je také z ulice u hlavní brány).

Termín bývá oznámen na hlavních vstupních dveřích do MŠ.

Žádáme rodiče, aby dodržovali uvedený termín!

Po dohodě je možno provést platbu převodem na účet.

Cena stravného:

Celodenní stravné pro děti ve věku 3 – 6 let

29,- Kč

Celodenní stravné pro děti ve věku  7 let

33,- Kč

Dětí, které chodí pouze 4 hodiny denně

22,- Kč

Odhláška dítěte při nepřítomnosti:

Odhlášku dítěte je nutno provést osobně nebo telefonicky vždy ráno nejpozději do 7.30 hod.!

Tel: 797971186  – vedoucí školní jídelny

Odchod dítěte z MŠ po obědě je třeba nahlásit také hned ráno - odečítají se pouze odhlášené svačiny a obědy.