Školní jídelna >> Pro rodiče ZŠ

Provoz Školní jídelny při ZŠ Čejč se řídí výživovými normami pro školní stravování podle Sb. 107/2005.

Součástí těchto norem je dodržování Spotřebního koše potravin.

Evidence strávníka:

K evidenci strávníka je nutné odevzdat Přihlášku ke stravování, kterou žák obdrží v jídelně ZŠ.

Úhrada stravného:

Je prováděna zálohově v hotovosti u vedoucí stravování a to poslední týden v měsíci, nejpozději první týden nového měsíce.

Žádáme rodiče, aby dodržovali uvedený termín!

Částka je stanovena podle počtu pracovních dnů, odečítá se odhláška z minulého měsíce.

Po dohodě je možné provádět platbu převodem na účet školy.

Cena stravného:

Děti ve věku do 10 let

17,- Kč

Děti ve věku nad 11 let

19,- Kč

Svačiny

9,- Kč

 Odhláška dítěte při nepřítomnosti:

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí předem osobně  ve ŠJ, telefonicky nebo e-mailem vždy předchozí den nejpozději do 15:00 hod.!  Tel: 797 971 186 – vedoucí školní jídelny

Pokud se dítě z odběru neodhlásí, je automaticky započítáno do stavu strávníků na daný den.

V případě onemocnění je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a v době od 11.00 do 11.30 hod. je možno stravu odebrat do jídlonosičů.

Vyučující není povinen zjišťovat, zda se nemocné dítě stravuje ve ŠJ a odhlašovat jej!

V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok (dle zák. 561/2004 §119).

Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

Po dohodě s vedoucí ŠJ je možno objednat stravu pouze v určené dny v měsíci, podle toho budou upraveny i měsíční zálohy stravného.

Výdej stravy pro žáky a zaměstnance školy:   od 11.30 do  13.15 hod.

Dozor v jídelně během oběda vykonávají učitelé nebo vychovatelka ŠD.

Při čekání na výdej oběda a během jeho konzumace zachovávají žáci pravidla slušného chování a stolování.

Jídlo se konzumuje v jídelně, nesmí se vynášet ven.