Školní jídelna >> Pro rodiče ZŠ

Provoz Školní jídelny při ZŠ Čejč se řídí výživovými normami pro školní stravování podle Sb. 107/2005.

Součástí těchto norem je dodržování Spotřebního koše potravin.

Evidence strávníka:

K evidenci strávníka je nutné odevzdat Přihlášku ke stravování, kterou žák obdrží v jídelně ZŠ.

Úhrada stravného:

Stravné se platí zálohově k 20. dni v měsíci (srpen až květen). Bankovním převodem na účet školy nebo bankovním převodem se souhlasem k inkasu, které provádí vedoucí stravování.

číslo účtu 000035-144 63 28 339/0800

Žádáme rodiče, aby dodržovali termíny plateb!

Cena stravného od 1. 1. 2023:

žáci ve věku 7 - 10 let

25 Kč

žáci ve věku 11 - 14 let

28 Kč

Svačiny (obě kategorie)

18 Kč

Limity k souhlasu s inkasem:

Žáci 7 – 10 let                               580 Kč za obědy

Žáci 7 – 10 let                               990 Kč za obědy i svačiny

Žáci 11 – 14 let                             650 Kč za obědy

Žáci 11 – 14 let                             1 060 Kč za obědy i svačiny

Žáci obou kategorií                       420 Kč jen za svačiny

 

Výše kategorie se určuje dle dosaženého věku žáka během školního roku 2022/2023.


Odhláška dítěte při nepřítomnosti:

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí předem osobně ve ŠJ, telefonicky nebo e-mailem vždy předchozí den nejpozději do 12:00 hod.!  Tel: 797 971 186 – vedoucí školní jídelny

Pokud se dítě z odběru neodhlásí, je automaticky započítáno do stavu strávníků na daný den.

V případě onemocnění je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a v době od 11.00 do 11.30 hod. je možno stravu odebrat do jídlonosičů.

Vyučující není povinen zjišťovat, zda se nemocné dítě stravuje ve ŠJ a odhlašovat je!

V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok (dle zák. 561/2004 §119).

Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

Po dohodě s vedoucí ŠJ je možno objednat stravu pouze v určené dny v měsíci, podle toho budou upraveny i měsíční zálohy stravného.

Výdej stravy pro žáky a zaměstnance školy:   

od 11.30 do 13.15 hod.

 

Dozor v jídelně během oběda vykonávají učitelé nebo vychovatelka ŠD.