Školní jídelna >> O nás

Hlavní činností školní jídelny je příprava a výdej stravy pro potřeby dětí mateřské školy, žáků základní školy a zaměstnanců organizace.

Doplňková činnost - vaření pro tzv. cizí strávníky.

Samozřejmostí je příprava svačinek pro děti mateřské školy i základní školy.

Pečlivě vybíráme naše dodavatele. Jejich produkty musí splňovat veškerá kritéria kvality.

Jakékoli připomínky či sdělení můžete sdělit přímo vedoucí školní jídelny či ředitelce školy.

----------------------------------------------------------------------------

Důležité informace pro rodiče a cizí strávníky 

Vzhledem k přechodu na nový systém evidence strávníků je nutné bezpodmínečně dodržovat termíny odhlášení stravy, a to u všech strávníků bez výjimky. 

Stravu je nutné odhlásit nejpozději den předem telefonicky formou hovoru či sms na tel. čísle +420 797 971 186 nebo e-mailem (jidelna@zscejc.cz), a to do 12:00 hodin. Jiná forma odhlášení (u učitelky, kuchařky či jiného pracovníka) není možná! 

Pokud se strávník z odběru neodhlásí včas, je strava automaticky započítána do stavu objednaných obědů (ranních svačin) na daný den a strávník je povinen tuto stravu uhradit. 

V první den nemoci dítěte lze v době od 11:00 do 11:30 odebrat stravu do vlastních jídlonosičů. 

----------------------------------------------------------------------------

Vaření pro cizí strávníky

Cena za porci při odběru minimálně 4 obědů v týdnu   

(minimálně 15 obědů za měsíc)                     75 Kč


Cena za porci při odběru 3 a méně obědů v týdnu

(méně než 15 obědů za měsíc)                       82 KčZaměstnanci:

Lenka Malá - vedoucí školní jídelny

Iveta Němečková - kuchařka ZŠ

Barbora Bravencová - kuchařka MŠ

Lucie Koutná - pomocná kuchařka MŠ


Kontakt:

tel. 797 971 186

mail: jidelna@zscejc.cz

číslo účtu: 000035-1446328339/0800