Mateřská škola >> O nás

Název školy: 
Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace

Adresa odloučeného pracoviště: 696 14 Čejč 402

IZO: 600115704

Zřizovatel: Obec Čejč

Vedení školy: ředitelka Mgr. Kateřina Malíková

Kapacita MŠ: 72 dětí

Provoz MŠ: 6.30 – 16.30

Počet tříd: 3

Počet dětí: 66

Zaměstnanci:

Věra Hanáčková – učitelka pověřená vedením MŠ (skolka@zscejc.cz)

Jiřina Kleiberová – učitelka MŠ (jirina.kleiberova@zscejc.cz)

Hana Kolaříková – učitelka MŠ (hana.kolarikova@zscejc.cz)

Bc. Hana Sládková - učitelka MŠ (hana.sladkova@zscejc.cz)

Eva Holešínská - učitelka MŠ (eva.holesinska@zscejc.cz)

Kristýna Vitálošová - učitelka MŠ (kristyna.vitalosova@zscejc.cz)

Hana Bízová - učitelka/asistentka pedagoga (hana.bizova@zscejc.cz)

Petra Grmolcová - školnice MŠ

Barbora Bravencová - kuchařka

Lucie Koutná - pomocná kuchařka

 

 


Třídy: 1. Berušky - J. Kleiberová, K. Vitálošová

           2. Motýlci - H. Kolaříková, Bc. H. Sládková, H. Bízová

           3. Sluníčka - E. Holešínská, V. Hanáčková    

 

 

Vybavení školy: standardní

Základní výše úplaty

za předškolní vzdělávání v MŠ : 200 Kč / měsíc

Naše školka nabízí:

 • Příjemné rodinné prostředí v centru obce obklopené zelení
 • Uzavřenou školní zahradu s průlezkami, zeleninovou a bylinkovou zahrádkou, s okrasnou skalkou pro environmentální výchovu
  • Výuku podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na Zemi“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
 • Spolupráci s logopedem SPC Hodonín, Mgr. A Horákovou
 • Individuální třídní konzultace - spolupráce s rodiči
 • Spolupráci se školním psychologem
  • Spolupráci s trenéry FK Hodonín pro nejstarší děti v MŠ (Školky v pohybu)
 • Spolupráci s ortoptistou - screeningové vyšetření zraku přístrojem Plusoptix
 • Přípravu dětí do pěvecké soutěže
 • Účast ve výtvarných soutěžích
  • Příprava předškolních dětí na 1. třídu v nově zrekonstruované učebně s interaktivní tabulí
 • Další výchovně vzdělávací činnosti, zábavné akce, dodržování lidových tradic, preventivní výchovu 

 

 

Kontakt:    

Věra Hanáčková – vedoucí učitelka

e-mail: skolka@zscejc.cz

tel.: 518 361 246, 797 971 185