Mateřská škola >> O nás

Název školy: 
Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace

Adresa odloučeného pracoviště: 696 14 Čejč 402

IZO: 600115704

Zřizovatel: Obec Čejč

Vedení školy: ředitelka Mgr. Kateřina Malíková

Kapacita MŠ: 72 dětí

Provoz MŠ: 6.30 – 16.30

Počet tříd: 3

Počet dětí: 65

Zaměstnanci:

Věra Hanáčková – učitelka pověřená vedením MŠ (skolka@zscejc.cz)

Mgr. Anežka Stávková - učitelka MŠ

Jiřina Kleiberová – učitelka MŠ (jirina.kleiberova@zscejc.cz)

Eva Holešínská - učitelka MŠ (eva.holesinska@zscejc.cz)

Šárka Dvořáčková - učitelka MŠ (sarka.dvorackova@zscejc.cz)

Lucie Čajková - učitelka MŠ (lucie.cajkova@zscejc.cz)

Hana Kolaříková - asistentka MŠ (hana.kolarikova@zscejc.cz)

Petra Grmolcová - školnice MŠ

Barbora Bravencová - kuchařka

Lucie Koutná - pomocná kuchařka

 

 

Třídy1. Kuřátka - V. Hanáčková, J. Kleiberová, H. Kolaříková

           2. Veverky - E. Holešínská, Š. Dvořáčková

           3. Medvídci - A. Stávková, L. Čajková

          

 

Vybavení školy: standardní

 

 

Základní výše úplaty

za předškolní vzdělávání v MŠ : 300 Kč / měsíc

 

Naše školka nabízí:

 • Příjemné rodinné prostředí v centru obce obklopené zelení
 • Uzavřenou školní zahradu s průlezkami, zeleninovou a bylinkovou zahrádkou, s okrasnou skalkou pro environmentální výchovu
 • Výuku podle Školního vzdělávacího programu „Veselé putování“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
 • Spolupráci s logopedem SPC Hodonín, Mgr. A Horákovou
 • Individuální třídní konzultace - spolupráce s rodiči
 • Spolupráci se školním psychologem
 • Spolupráci s trenéry FK Hodonín pro nejstarší děti v MŠ (Školky v pohybu)
 • Spolupráci s ortoptistou - screeningové vyšetření zraku přístrojem Plusoptix
 • Přípravu dětí do pěvecké soutěže
 • Účast ve výtvarných soutěžích
 • Příprava předškolních dětí na 1. třídu v nově zrekonstruované učebně s interaktivní tabulí
 • Další výchovně vzdělávací činnosti, zábavné akce, dodržování lidových tradic, preventivní výchovu 

 

Kontakt:    

Věra Hanáčková – vedoucí učitelka

e-mail: skolka@zscejc.cz

tel.: 518 361 246, 797 971 185