Mateřská škola >> O nás

Název školy: 
Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková organizace

Adresa odloučeného pracoviště: 696 14 Čejč 402

IZO: 600115704

Zřizovatel: Obec Čejč

Vedení školy: ředitelka Mgr. Kateřina Malíková

Kapacita MŠ: 72 dětí

Provoz MŠ: 6.30 – 16.30

Počet tříd: 3

Počet dětí: 66

Zaměstnanci:

Věra Hanáčková – vedoucí učitelka MŠ (skolka@zscejc.cz)

Jiřina Kleiberová – učitelka MŠ (jirina.kleiberova@zscejc.cz)

Hana Kolaříková – učitelka MŠ (hana.kolarikova@zscejc.cz)

Hana Sládková - učitelka MŠ (hana.sladkova@zscejc.cz)

Eva Holešínská - učitelka MŠ (eva.holesinska@zscejc.cz)

Kristýna Vitálošová - učitelka MŠ (kristyna.vitalosova@zscejc.cz)

Hana Bízová - učitelka/asistentka MŠ (hana.bizova@zscejc.cz)

Petra Grmolcová - školnice MŠ

Barbora Bravencová - kuchařka

Lucie Koutná - pomocná kuchařka

 

 


Třídy: 1. Berušky - J. Kleberová, K. Vitálošová

           2. Motýlci - H. Kolaříková, H. Sládková, H. Bízová

           3. Sluníčka - E. Holešínská, V. Hanáčková    

 

 

Vybavení školy: standardní

Základní výše úplaty

za předškolní vzdělávání v MŠ : 200 Kč / měsíc

Naše školka nabízí:

Příjemné rodinné prostředí v nově zrekonstruované budově

Uzavřenou školní zahradu s průlezkami a zeleninovou zahrádkou s okrasnou skalkou pro pěstitelskou výchovu

Výuku podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na Zemi“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

Ekologickou výchovu

Spolupráci s logopedem a psychologem

Účast ve výtvarných soutěžích

Přípravný kroužek pro předškoláky (seznámení s paní učitelkou ze školy a školním prostředím)

Mnoho výchovně vzdělávacích a zábavných akcí mimo vyučování

Dodržování lidových tradic ve škole – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce aj.

Nově zrekonstruovanou třídu předškoláků s interaktivní tabulí

 

 

 

Kontakt:    

Věra Hanáčková – vedoucí učitelka

e-mail: skolka@zscejc.cz

tel.: 518 361 246, 797 971 185