Mateřská škola >> O nás

Název školy: 
Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková org.

Adresa odloučeného pracoviště: 696 14 Čejč 402

IZO: 600115704

Zřizovatel: Obec Čejč

Vedení školy: ředitelka Mgr. Kateřina Malíková

Kapacita MŠ: 72 dětí

Provoz MŠ: 6.30 – 16.30

Počet tříd: 3

Počet dětí: 53

Zaměstnanci:

Marie Vaněčková – učitelka pověřená řízením MŠ

Jiřina Kleiberová – učitelka MŠ

Hana Kolaříková – učitelka MŠ

Hana Sládková - učitelka MŠ

Adéla Kuchařová - učitelka MŠ

Hana Bízová - učitelka MŠ

BcA. Václav Otáhal - asistent pedagoga

Petra Grmolcová - školnice MŠ

Barbora Bravencová - kuchařka

 

Třídy: 1. Berušky - Adéla Kuchařová + Marie Vaněčková

          2. Motýlci - Jiřina Kleiberová + Hana Bízová

          3. Sluníčka - Hana Kolaříková + Hana Sládková    

 

 

Vybavení školy: standardní

Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání MŠ : 200 Kč měsíčně

Naše školka nabízí:

Příjemné rodinné prostředí v nově zrekonstruované budově

Uzavřenou školní zahradu s průlezkami a zeleninovou zahrádkou s okrasnou skalkou pro pěstitelskou výchovu

Výuku podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na Zemi“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

Ekologickou výchovu

Spolupráci s logopedem a psychologem

Přípravu na pěvecké soutěže, v nichž naše děti dosahují dlouhodobě mimořádných úspěchů

Účast ve výtvarných soutěžích.

Možnost speciální přípravy předškolních žáků - metoda "Dobrého startu"

Mnoho výchovně vzdělávacích a zábavných akcí mimo vyučování

Dodržování lidových tradic ve škole – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce aj.

Cvičení dětské jógy hravou formou 

Klub maminek - pro děti od 1 do 3 let

 

Kontakt:    

Marie Vaněčková – vedoucí učitelka

e-mail: skolka@zscejc.cz

tel.: 518 361 246, 797 971 185