Mateřská škola >> O nás

Název školy: 
Základní škola a Mateřská škola Čejč, okres Hodonín, příspěvková org.

Adresa odloučeného pracoviště:  696 14 Čejč 402

IZO:  600115704

Zřizovatel: Obec Čejč

Vedení školy:  ředitelka Mgr. Kateřina Malíková

Kapacita MŠ: 72 dětí

Provoz MŠ: 6.15 – 15.45

Počet tříd: 2

Počet dětí: 47

Zaměstnanci:

Marie Vaněčková – učitelka pověřená řízením MŠ
Jiřina Kleiberová – učitelka MŠ
Hana Kolaříková – učitelka MŠ

Michaela Urbánková - asistentka pedagoga

Petra Grmolcová - školnice MŠ

Třídy: 1. Sluníčka - Jiřina Kleiberová + Marie Vaněčková
         2. Motýlci - Hana Kolaříková + Michaela Urbánková
      

Vybavení školy: standardní

Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání MŠ : 200 Kč/ měsíčně

 Naše školka nabízí:

 Příjemné rodinné prostředí v nově zrekonstruované budově

Částečně uzavřenou školní zahradu s průlezkami pro děti

Výuku podle Školního vzdělávacího programu „Je nám dobře na Zemi“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

 Ekologickou výchovu

 Spolupráci s logopedem a psychologem

 Přípravu na pěvecké soutěže, v nichž naše děti dosahují dlouhodobě mimořádných úspěchů  –  p. uč. Marie Vaněčková

 Účast ve výtvarných soutěžích.

Možnost speciální přípravy předškolních žáků - metoda "Dobrého startu"

 Mnoho výchovně vzdělávacích a zábavných akcí mimo vyučování

 Dodržování lidových tradic ve škole – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce aj.

 Klub maminek - pro děti od 1 do 3 let

 Cvičení jógy pro dospělé

Kontakt:    

Marie Vaněčková – vedoucí učitelka

e-mail: skolka@zscejc.cz

tel.: 518 361 246, 797 971 185