Aktuality

V pátek 1. 6. ke Dni dětí připravili páťáci pro ostatní žáčky cestu za pokladem. Po fáborkami vyznačené trase se děti, rozdělené do 4 různorodých  skupin,  vypravily  až na "Kobylskou skálu". Po cestě je  čekaly 4 stanoviště s různými přírodovědnými kvízy, za jejich splnění dostaly indicie, které je nakonec dovedly  k vytouženému  pokladu. 


Informace o zpracovávání osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen "GDPR"/ najdete zde.


Zveřejňujeme seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019, a to pod přidělenými registračními čísly.

Seznam přijatých dětí zde.


V pátek 15. 6. proběhne v MŠ rozloučení s předškoláky veselou formou zahradní slavnosti s TETINAMI.


V pondělí 18. 6. pojedou děti ze ZŠ na školní výlet  do Lanového centra Hájenka v Břeclavi.

Děti z MŠ pojedou na výlet ve čtvrtek 21. 6. do "Modré - Živá Voda". 


V úterý 19. 6. se půjdeme podívat do Sokolovny na představení Ať žijí duchové, které pro nás připravil folklorní kroužek Pomněnka. Pro veřejnost se bude představení hrát již v neděli

17. 6. v 15.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!


19. 6. podniknou děti z družinky  pěší výlet k Hovoranskému rybníku po indiánské stezce. U rybníka se sejdou se školní družinou ze Šardic. Společně se pak utkají ve vybíjené a opečou si  špekáčky. 


Dne 22. 6. se účastní vybraní žáči 1. - 5. tř. Sportovního dne v Čejkovicích. Soutěžit budou v různých atletických disciplínách - běh na 50 m, štafetový běh, hod kriketovým míčkem, skok do dálky. Utkají se také ve fotbale. 


V pondělí  25. 6. navštívíme divadelní představení Aladin  v divadle Husa na provázku v Brně.


V úterý 26. 6. navštíví žáci 5. ročníku ZŠ Hovorany. 


Dne 27. 6. pojedou děti navštěvující předmět Náboženství na výlet do Brna, zde si prohlédnou katedrálu Sv. Petra a Pavla a minoritský klášter. 


V pátek 29. 9. bude žákům vydáno vysvědčení a proběhne v ZŠ slavnostní ukončení školního roku.


V době stavebních prací v okolí základní školy platí zákaz vjezdu, zastavení a parkování všech motorových vozidel v okolí školy. S výjimkou zásobování a stavební obsluhy.