Aktuality

 

Naše škola se letos poprvé zapojila do výtvarné soutěže Nakresli tři krále a dary, pořádanou farním týmem Fatym Vranov nad Dyjí, a hned zaznamenala úspěch. Žákyně 1. – 3. třídy nakreslily obrázky na dané téma. V konkurenci dvaceti škol, které poslaly celkem asi 350 obrázků, Michaela Chramostová svým obrázkem zaujala odbornou porotu a obsadila ve své  kategorii 3. místo. K tomuto úspěchu srdečně blahopřejeme!


Od 2. pololetí školního roku se  budou konat v rámci projektu Vzdělávání v ZŠ a MŠ Čejč Šablony – I. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007517 na naší škole  pro žáky 1. stupně zdarma tyto kroužky:

Kroužek doučování: 

Pro žáky 3. třídy  pod vedením Mgr. Dany Hnidákové každou středu od 13.00 hod – 14.00 hod.

Pro žáky 4. třídy pod vedením Mgr. Kateřiny Malíkové každou středu od 13.00 hod – 14.00 hod.

Pro žáky 5. třídy pod vedením Mgr. Marie Janoškové každé úterý od 13.00 hod – 14.00 hod.

Kroužek logických a deskových her bude probíhat pod vedením Mgr. Markéty Prčíkové každé úterý od 12.45 hod – 14.15 hod. 


 V době stavebních prací v okolí základní školy platí zákaz vjezdu, zastavení a parkování všech motorových vozidel v okolí školy. S výjimkou zásobování a stavební obsluhy.


Oznamujeme rodičům, že Kurz grafomotoriky pro předškolní děti pod vedením

Mgr. Marie Janoškové začne z důvodu velké nemocnosti dětí až ve středu 21. 2., děti budou rozděleny do dvou skupin dle rozpisu v MŠ.